Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

NSA: Brak kary pieniężnej za niezłożenie sprawozdania zerowego

NSA: Brak kary pieniężnej za niezłożenie sprawozdania zerowego fotolia.pl

W obecnym stanie prawnym nie istnieje zagrożony administracyjną karą pieniężną obowiązek złożenia sprawozdania zerowego na podstawie art. 9o ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obowiązek ten nie wynika bowiem jednoznacznie z powołanego przepisu, tak jak ma to miejsce w art. 9n ust. 6 cytowanej ustawy – takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 marca 2022 r.

NSA uchylił wyrok sądu wojewódzkiego oraz poprzedzającą go decyzję SKO w przedmiocie kary pieniężnej za przekazanie po terminie kwartalnego sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników i transportu nieczystości.

Sąd podniósł, że na gruncie art. 9n ust. 1 ww. ustawy powstały wątpliwości interpretacyjne w zakresie obowiązku składania sprawozdań zerowych. Wskazał nadto, że system obowiązujących przepisów prawnych powinien być czytelny dla jednostki, a organy władzy publicznej nie mogą jej obarczać skutkami swoich błędów, w tym legislacyjnych.

Obowiązku obciążającego stronę nie można domniemywać, a jego nałożenie i wymierzenie kary może nastąpić wyłącznie na podstawie przepisu powszechnie obowiązującego.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 08.03.2022 r., sygn. III OSK 715/21, orzeczenie prawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Śr., 18 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak