Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Związek Powiatów Polskich na unijnej konferencji

Związek Powiatów Polskich na unijnej konferencji fotolia.pl

Związek Powiatów Polskich pozostaje aktywny na arenie międzynarodowej. 20 listopada 2020 roku odbyło się kolejna Konferencja CEPLI - pierwszej europejskiej konfederacji skupiającą krajowe stowarzyszenia reprezentujące 1167 Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego z sześciu krajów europejskich (Belgii, Bułgarii, Francji, Niemiec, Polski i Rumunii) oraz dwie europejskie sieci władz lokalnych szczebla pośredniego, Arco Latino i Partenalia.

Tematem konferencji była walka z kryzysem spowodowanym pandemią. Związek Powiatów Polskich reprezentował Prezes Zarządu ZPP Andrzej PŁONKA oraz Zastępca Dyrektora Biura – Grzegorz KUBALSKI.

Poza reprezentantami Polski, w konferencji wzięło udział wielu innych znamienitych samorządowców, takich jak Pan Manuel BALTAR (prezes Partenalii, prezes Diputación de Ourense, wiceprezes CEPLI - Hiszpania), Hauke JAGAU (prezydent Regionu Hanoweru, rzecznik Deutscher Landkreistag - Niemcy), Serge HUSTACHE (prezydent prowincji de Hainaut, przewodniczący APW - Belgia), Alin-Adrian NICA (przewodniczący rady okręgu Timis, członek Europejskiego Komitetu Regionów w latach 2007-2020 - Rumunia).

Polska na konferencji CEPLI

Patrząc w skali globalnej, zwalczenie pandemii jest uzależnione od działania organizacji międzynarodowych, rządów i firm farmaceutycznych. W zakresie skutecznego poradzenia sobie z nią wokół nas, decydujący głos mają władze szczebla pośredniego, gdyż terytorialna skala ich działania predestynuje je do takiej roli. One też w wielu krajach odpowiadają za szpitale i ważne elementy systemu zarządzania kryzysowego. Dzisiejsze zgromadzenie CEPLI jednoznacznie dowodzi tej tezy – mówił Prezes ZPP.

Grzegorz Kubalski podnosił kwestię dużej i ważnej roli powiatów w organizacji działań sanitarnych, na podstawie sytuacji sanepidów w Polsce.

W spotkaniu głos zabrał również Jan OLBRYCHT, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek komisji ds. budżetu Parlamentu Europejskiego, stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego do spraw wieloletnich ram finansowych  (WRF/ MFF), który wskazał, że: „Szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią koronawirusa wymagają pilnej interwencji w zakresie wsparcia finansowego. Dlatego tak ważna jest rola Planu Naprawczego w zapobieganiu skutkom pandemii. Jakiekolwiek opóźnienie w przyjęciu pakietu naprawczego UE może mieć bardzo poważny wpływ na naprawę gospodarki w czasie kryzysu. Należy podkreślić, że środki na naprawę gospodarczą będą szczególnie potrzebne władzom lokalnym i regionalnym, które stoją na czele walki z pandemią ”.

Tekst tegorocznej rezolucji CEPLI można przeczytać poniżej:

Rezolucja CEPLI w sprawie COVID-19

Przy ponad 11 milionach zarażonych osób i ponad 276 000 zmarłych (źródło: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)) pandemia koronawirusa mocno uderzyła w Europę.

Obecnie mamy do czynienia z drugą falą infekcji i wiele krajów europejskich podejmuje zdecydowane działania w celu ograniczenia dalszego rozprzestrzenianie się wirusa.

Ten kryzys sanitarny uwypuklił istotną rolę władz lokalnych szczebla pośredniego w świadczeniu usług publicznych jak najbliżej obywateli. Znajdują się one na czele walki z Covid-19 m.in zarządzając wszelkimi niezbędnymi środkami sanitarnymi, np. dotyczącymi kwarantanny czy identyfikacji i monitorowania osób zakażonych.

CEPLI, jako największa europejska konfederacja władz lokalnych szczebla pośredniego (1.167 powiatów, prowincji, departamentów i wszystkich innych władz lokalnych tego poziomu) w Unii Europejskiej, a także w świetle ich wielkiego europejskiego doświadczenia, my członkowie CEPLI:

 • zdajemy sobie sprawę, że instytucje europejskie nie były dostatecznie przygotowane na pandemię i jej konsekwencje na początku kryzysu.
 • wyrażamy także ubolewanie z powodu nieskoordynowanego zamykania granic przez państwa członkowskie UE w odniesieniu do Europejskich Praw Podstawowych Wolności.
 • jesteśmy przekonani, że skuteczną walkę z globalną pandemią można osiągnąć jedynie dzięki skoordynowanemu, wspólnemu europejskiemu podejściu i aktywnej solidarności. Obejmuje to transgraniczne zakwaterowanie pacjentów intensywnej terapii, wymianę niezbędnych materiałów sanitarnych, doświadczeń i wiedzy.
 • z zadowoleniem przyjmujemy porozumienie osiągnięte między Parlamentem, Komisją i Radą w sprawie przyjęcia pakietu UE nowej generacji oraz Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 w celu złagodzenia negatywnego wpływu kryzysu na gospodarkę europejską.
 • odnotowujemy, że pandemia Covid-19 wywołała radykalną zmianę w współczesnej organizacji miejsc pracy w zakresie cyfryzacji i rozwiązań dotyczących pracy zdalnej; oznacza to lepsze godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz pokazuje wielkie znaczenie istnienia kompleksowej infrastruktury sieci szerokopasmowych, zwłaszcza na obszarach wiejskich.
 • uznajemy, że władze lokalne szczebla pośredniego stoją przed wielkimi wyzwaniami. Ze względu na bliskość obywateli wdrażają konkretne działania w terenie i współpracują z różnymi poziomami administracji.
 • jesteśmy przekonani, że przy obecnej drugiej fali pandemii Covid-19, lokalne i transgraniczne podejścia do zarządzania kryzysem będą w stanie zapewnić najlepsze rozwiązania, odpowiadające rzeczywistym potrzebom obywateli.
 • musimy pamiętać, że Europa bez władz szczebla lokalnego podstawowego, pośredniego i poziomu regionalnego to Europa bez swoich obywateli i struktur terytorialnych, to pusty projekt bez przyszłości.

Wzywamy państwa członkowskie UE i instytucje europejskie do:

 1. koordynacji działań w całej UE, zapewnienia odpowiedniego wsparcia finansowego oraz zatrudnienia niezbędnego personelu medycznego dla władz lokalnych szczebla pośredniego i samorządów regionalnych, w celu skutecznego reagowania na kryzys Covid-19,
 2. zapewnienia Władzom Lokalnym Szczebla Pośredniego bezpośredniego dostępu do nowych możliwości finansowania w ramach Next Generation EU (Planu Odbudowy dla Europy po COVID 19), w celu powstrzymania ogromnych społeczno-ekonomicznych skutków kryzysu związanego z koronawirusem,
 3. przeznaczenia co najmniej 10% środków z Funduszu Spójności na lata 2021-2027 dla gmin i władz lokalnych szczebla pośredniego, ponieważ to one muszą przewodzić zarządzaniu zieloną, cyfrową i społeczną transformacją, której Europa potrzebuje dla swojej odbudowy,
 4. przekazania wszystkich „uprawnień interwencyjnych” do EFS+ dla wsparcia władz lokalnych, które realizują swoje kompetencje w zakresie integracji społecznej. Władze Lokalne Szczebla Pośredniego muszą być w pełni zaangażowane w jej wdrażanie, ponieważ bliskość do obywateli i terytoriów pozwala im na identyfikację rzeczywistych potrzeb na poziomie lokalnym. Przydzielone środki finansowe muszą być proporcjonalne do aktualnych potrzeb,
 5. zmniejszenia obciążenia biurokratycznego dostępu do wszystkich funduszy europejskich związanych z zarządzaniem kryzysowym, dotyczącym walki z koronawirusem,
 6. wspierania europejskich projektów solidarnościowych na wszystkich szczeblach lokalnych oraz rozpoczęcie dialogu z władzami lokalnymi szczebla pośredniego na temat najlepszych praktyk, wdrożonych w celu rozwiązania kryzysu Covid-19,
 7. wzmocnienia politycznej i instytucjonalnej roli Europejskiego Komitetu Regionów, jako opartego na Traktacie UE zgromadzenia politycznego władz szczebla lokalnego, pośredniego i regionalnego w celu zbliżenia UE do jej obywateli,
 8. przypisania istotnej roli Władzom Lokalnym Szczebla Pośredniego na Konferencji dla Przyszłości Europy i włączenia ich do przyszłych negocjacji w sprawie Systemu Opieki Zdrowotnej  UE.
Wt., 24 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka