Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy papier wartościowy jest kredytem?

Czy papier wartościowy jest kredytem? fotolia.pl

Poprawne wyliczenie wysokości zadłużenia danej jednostki samorządu terytorialnego wymaga trafnego zakwalifikowania poszczególnych typów zobowiązań. Pomocy w tym zakresie dostarcza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 252, poz. 1692), które zastąpiło obowiązujące wcześniej rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 112, poz. 758).

Nowe rozporządzenie wprowadziło daleko idące zmiany – zwłaszcza w odniesieniu do zobowiązań klasyfikowanych jako kredyty i pożyczki. Do tej pory w grupie tej mieściły się wyłącznie kredyty i pożyczki sensu stricto. Zgodnie z nowym rozporządzeniem w gronie tym znalazły się również:
  •  umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego;
  •  papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona. Papiery wartościowe o nieograniczonej zbywalności również są wliczane do długu, jednakże w innej grupie rodzajowej (papiery wartościowe inne niż akcje);
  •  umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach. Należy zwrócić uwagę, że typowa umowa sprzedaży w praktyce funkcjonowania jednostek samorządu nie jest zbyt częsta – znacznie popularniejsze są umowy dostawy, czy też umowy o roboty budowlane. W przypadku takich umów – nawet jeśli zapłata następuje w ratach – należy przyjąć, że wynikające z nich zobowiązania nie będą wliczane do wysokości długu;
  • umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesiona na korzystającego z rzeczy;
  • umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. W kategorii tej będą się mieściły wszystkie umowy nieuregulowane w Kodeksie Cywilnym spełniające wymienione w poprzednim zdaniu warunki.

fot. www.sxc.hu

Czw., 20 St. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski