Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kryteria podziału rezerwy oświatowej na 2024 r.

Kryteria podziału rezerwy oświatowej na 2024 r. fotolia.pl

Po zaopiniowaniu przez Zespół Edukacji, Kultury i Sportu resort edukacji opublikował dokument Kryteriów podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. 

W porównaniu do ubiegłorocznego dokumentu, dodano nowe Kryterium - Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przechodzących na emeryturę, o której mowa w art. 88a ust. 1 – ustawy Karta Nauczyciela. W tym zakresie rezerwa zostanie zwiększona o kwotę nie niższą niż 645 060 tys. zł. ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw, o których mowa w art. 87 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.), dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oraz innych jednostek organizacyjnych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przechodzących na emeryturę, o której mowa w art. 88a ust. 1 ww. ustawy – na podstawie art. 20 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1672, z późn. zm.)

Wprowadzono także zmianę, która ma doprowadzić do wzrostu środków na Kryterium I - wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych. Strona samorządowa od lat sprzeciwia się tak niskiemu pokryciu skutku finansowego wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych z rezerwy (w okolicach 20%). Stąd resort edukacji zaproponował rozwiązanie polegające na limitowaniu:

  1. do 7% wydatków w Kryterium IV - odprawy dla nauczycieli (art. 20 KN albo art 88 KN w zw. z art. 20 KN)
  2. do 5% wydatków łącznie w Kryteriach VI i VII (doposażenie).

Terminy wnioskowania ustalono następująco:

Kryterium II - zdarzenia losowe:

  • do 7 czerwca 2024 r. - dotyczy zdarzeń losowych, które wystąpiły w miesiącach: październik - grudzień 2023 r. oraz styczeń - marzec 2024 r.,
  • w terminie do 40 dni kalendarzowych od daty wystąpienia zdarzenia w przypadku budynków nieubezpieczonych, jednak nie później niż do 11 października 2024 r.,
  • w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procedury odszkodowawczej w przypadku budynków oświatowych, które były ubezpieczone, tj. od otrzymania decyzji lub innego dokumentu potwierdzającego przyznanie lub odmowę przyznania odszkodowania (niezbędne jest potwierdzenie daty wpływu dokumentu do ubezpieczonego), jednak nie później niż do 11 października 2024 r.

Kryterium III - działanie żywiołów:

Nieprzekraczalny termin składania wniosków – do 25 października 2024 r.

Kryterium IV - odprawy dla nauczycieli (art. 20 KN albo art 88 KN w zw. z art. 20 KN)

Wnioski należy składać do 27 września 2024 r.

Kryterium V - odprawy dla nauczycieli (art. 88a ust. 1 KN)

Wnioski należy składać do 30 września 2024 r. – dotyczy odpraw już wypłaconych jak również planowanych do wypłacenia do końca grudnia 2024 r.

Kryterium VI - doposażenia w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji

Wnioski należy składać do 4 października 2024 r.; dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w IV kwartale roku 2023 oraz w I  II i III kwartale 2024 r.

Kryterium VII - doposażenie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach

Wnioski należy składać do 27 września 2024 r.

Kryterium VIII - błędy statystyczne 

Wnioski należy składać do 7 czerwca 2024 r.

Kryterium IX - zadania o jednorazowym charakterze.

Wnioski należy składać do 6 września 2024 r.

Co do zasady wnioski należy składać przez platformę ePUAP. z wyjątkiem kryterium I, kryterium IV, kryterium V, gdzie wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się w strefie pracownika SIO.

Źródło: www.gov.pl 

Pt., 17 Mj. 2024 0 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka