Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Sytuacja odbiorców energii elektrycznej - Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął stanowisko

Sytuacja odbiorców energii elektrycznej - Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął stanowisko fotolia.pl

Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął stanowisko oraz skierował do Minister Klimatu i Środowiska apel o przeprowadzenie dogłębnej analizy sytuacji odbiorców energii elektrycznej po dniu 30 czerwca br. oraz podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom wybuchu wojny w Ukrainie.

Jak czytamy w przyjętym stanowisku wydawać się może, że stabilizacja rynku energii elektrycznej, a w szczególności tendencja spadkowa cen hurtowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A., w sposób bezpośredni przekłada się na zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej przez samorządy, jednostki organizacyjne, a także szpitale, domy dziecka i domy pomocy społecznej oraz odbiorców z sektora MŚP. Niestety w wielu przypadkach obecnie oferowane w przetargach ceny energii elektrycznej, na poziomie 500-600 zł netto za MWh, nie znajdują zastosowania. Wobec obaw o przyszłość finansową jednostek publicznych, przedstawiciele Konwentu zwracają uwagę na dwa negatywne aspekty kreujące sytuację odbiorcy na rynku energii elektrycznej.

Po pierwsze cześć samorządów w roku 2022 po przeprowadzeniu procedur przewidzianych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zawarła umowy na dostawy energii na okres dwóch czy trzech lat. Wybuch wojny w Ukrainie, a w konsekwencji nagły niekontrolowany wzrost cen nośników energii, a także przewidywania ekspertów wskazujące na możliwe wzrosty cen energii do poziomu 5 czy 6 tys. zł za MWh, spowodowały że część zamawiających (chcąc uchronić się przed dalszymi wzrostami) podpisało umowy kilkuletnie z cenami dochodzącymi do 2 - 3 tys. zł/MWh netto.
Pomimo istotnych spadków cen rynkowych podejmowane przez samorządowców próby zawarcia ze spółkami Skarbu Państwa porozumień mających na celu obniżenie (urealnienie ) kosztów energii po dacie obowiązywania tarczy ochronnej, niestety nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Jak wskazują samorządowcy kolejny problem dotyczy tego, że część odbiorców, którzy z racji niewielkiego zużycia są dla zakładów energetycznych mało atrakcyjnym partnerem biznesowym, np. domy opieki społecznej, rodzinne domy dziecka, instytucje kultury oraz prosumenci nie mają faktycznej możliwości wyboru sprzedawcy energii i są skazani na zakup energii od sprzedawców zobowiązanych (spółek Skarbu Państwa) według cen zatwierdzonych przez zarządy tych spółek.

W związku z powyższym Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego apeluje o objęcie ochroną jednostek sektora finansów publicznych, które zawarły umowy na dostawę energii w roku 2022, w których stawki umowne w sposób rażący odbiegają od stawek rynkowych - poprzez ustalenie ceny maksymalnej.

Starostowie postulują również o objęcie ochroną odbiorców zmuszonych do zakupu energii elektrycznej wg cenników ustalanych przez zarządy spółek Skarbu Państwa (sektor MŚP, samorządowe jednostki organizacyjne posiadające status prosumenta energii odnawialnej, domy dziecka, domy pomocy społecznej) poprzez wprowadzenie przepisów obligujących Sprzedawców Zobowiązanych do powiązania cenników z sytuacją na TGE S.A.

Czw., 22 Lt. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska