Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Program Interreg Europa Środkowa - spotkanie informacyjne

Program Interreg Europa Środkowa - spotkanie informacyjne fotolia.pl

W październiku ruszy nabór na projekty małej skali w programie Interreg Europa Środkowa. Jest to szansa zarówno dla organizacji publicznej, jak i prywatnej, aby pobudzić innowacje i stworzyć rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb obszarów zmarginalizowanych pod względem geograficznym i gospodarczym.

Spotkanie informacyjne
2 lipca br. od 10:00 do 11:30 organizowane jest spotkanie informacyjne o zasadach 3. naboru z możliwością zadawania pytań. Rejestracja na spotkanie jest możliwa po zalogowaniu się na platformie do poszukiwania partnerów: community.interreg-central.eu/agenda.

Informacje o naborze na małe projekty Interreg Europa Środkowa
Cel: Wsparcie obszarów peryferyjnych i znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej w tworzeniu rozwiązań służących poprawie warunków pracy i życia
Czas trwania: 15 października - 10 grudnia 2024 r.
Maksymalny budżet projektu: 800 tys. EUR, w tym do 640 tys. EUR z EFRR
Minimalna liczba partnerów: 3 z różnych krajów, w tym minimum 2 z obszaru programu
Czas trwania projektu: od 12 do 24 miesięcy

Zasięg terytorialny
Projekty muszą dotyczyć obszarów charakteryzujących się co najmniej jedną z następujących cech:

  • niski potencjał gospodarczy;
  • słaby dostęp do usług świadczonych w interesie ogólnym, często związany ze zmianami demograficznymi;
  • brak bliskości relacyjnej, utrata funkcji/znaczenia, wpływu lub połączeń.

Nie ma konkretnej listy ani mapy kwalifikujących się obszarów. Ich skala i rozmiar mogą się różnić w zależności od celów projektu, od np. przedmieść czy dzielnic miast, gmin wiejskich, małych lub średnich miast po całe regiony, które cierpią z powodu peryferyjności lub trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Tematyka małych projektów
Jak się dowiadujemy - wnioski mogą dotyczyć czterech celów szczegółowych. Pomysły na projekty są mile widziane w całym zakresie tematycznym każdego z nich (zob. opis celów szczegółowych w Programie Interreg Europa Środkowa). Zaleca się jednak skupienie się na następujących tematach o dużym znaczeniu dla obszarów peryferyjnych i słabiej rozwiniętych:

1.2 Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości
→ Rozwój kapitału i umiejętności
→ Drenaż mózgów, emigracja i utrata wykwalifikowanej siły roboczej
→ Przedsiębiorczość społeczna
→ Transformacja cyfrowa

2.5 Zielona mobilność miejska
→ Zrównoważone połączenia multimodalne w miastach i ich zapleczu
→ Poprawa mobilności na obszarach podmiejskich, w tym na wsiach, w ramach podejścia opartego na funkcjonalnym obszarze miejskim
→ Dostępność transportu publicznego dla wszystkich, w tym osób starszych i niepełnosprawnych, w funkcjonalnych obszarach miejskich

3.1 Poprawa połączeń transportowych obszarów wiejskich i peryferyjnych
→ Zrównoważony transport pasażerski
→ Testowanie i ulepszanie usług mobilności regionalnej w interesie publicznym dla obywateli

4.1 Wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego
→ Zmiany demograficzne
→ Świadczenie usług publicznych użyteczności publicznej (np. w zakresie zdrowia, edukacji, usług socjalnych itp.) poprzez zintegrowane podejście terytorialne

Więcej informacji o programie dostępne tutaj 

Źródło: MFiPR

Czw., 27 Czrw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Sekuła