Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Zakłócenie porządku jako przesłanka cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Z wokandy. Zakłócenie porządku jako przesłanka cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych fotolia.pl

W przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwoleń na sprzedaż alkoholu na podstawie art. 18 ust. 10 pkt 3 ustawy z 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zebrany w sprawie materiał dowodowy winien w sposób jednoznaczny i prawidłowy wskazywać, że co najmniej w dwóch przypadkach, w okresie 6 miesięcy, doszło do zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży lub jego najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego.

Natomiast zgodnie z legalną definicją zawartą w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy, użyte w niej określenie najbliższa okolica punktu sprzedaży napojów alkoholowych oznacza obszar mierzony od granicy obiektu, zamknięty trwałą przeszkodą o charakterze faktycznym, taką jak krawędź jezdni, zabudowa, która ze względu na swój charakter uniemożliwia dostęp oraz kontakt wzrokowy i głosowy, mur bez przejść oraz ciek wodny bez bliskich przepraw.

W przepisie art. 18 ust. 10 pkt 1 -7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wyszczególniony został szereg przesłanek uzasadniających cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dolegliwość cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wiąże się nie tylko z aktualnym uniemożliwieniem jego sprzedaży, ale również z tym, że przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Bez wątpienia zakres niezbędnych dla rozstrzygnięcia ustaleń faktycznych wyznaczają przepisy prawa materialnego. W przepisie art. 18 ust. 10 pkt 3 ustawy prawodawca wyszczególnił dwie przesłanki, których łączne spełnienie uzasadnia cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, są to:

  • powtarzające się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy zakłócanie porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży,
  • brak powiadomienia organów powołanych do ochrony porządku publicznego przez prowadzącego punkt sprzedaży.

Spełnienia pierwszej z tych przesłanek nie można utożsamiać z każdym przypadkiem powtarzających się naruszeń porządku publicznego, bowiem ustawodawca wprowadza kumulatywnie trzy kolejne kryteria, a mianowicie:

  • związku czasowego (co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy),
  • tożsamości miejsca naruszenia porządku z miejscem sprzedaży (samo miejsce sprzedaży lub najbliższa okolica w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy),
  • istnienie związku przyczynowego pomiędzy zakłóceniami porządku publicznego, a sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 25 lipca 2023 r., sygn. II SA/Ol 346/23

Źródło: CBOSA 

Czw., 24 Sp. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek