Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Odwiedziny w ZOL – wytyczne resortu zdrowia

Odwiedziny w ZOL – wytyczne resortu zdrowia fotolia.pl

W wielu zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych zostały wznowione odwiedziny. Resort zdrowia przygotował zalecenia dotyczące odwiedzin pacjentów w tych zakładach. Jednak ostateczne decyzje dotyczące odwiedzin i ich zasad muszą podjąć dyrektorzy placówek.

Jeżeli pacjent jest zaszczepiony przeciwko COVID-19 albo przebył zakażenie wirusem SARS-CoV-2, albo posiada negatywny wynik testu PCR lub antygenowego, rekomenduje się umożliwienie: 

  • przebywania pacjenta poza terenem placówki np. w celu odwiedzenia bliskich, lub odbycia konsultacji lekarskich, przy zachowaniu reżimu sanitarnego;
  • odwiedzania pacjenta na terenie placówki przez gości, którzy również zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19, przy zachowaniu wymaganego reżimu sanitarnego;
  • odwiedzania pacjenta na terenie placówki, przez osoby niezaszczepione, które:
    posiadają negatywny wynik testu PCR lub antygenowego, albo przebyły zakażenie wirusemSARS-CoV-2, przy zachowaniu reżimu sanitarnego;
  • odwiedzania pacjenta na terenie placówki przez osoby niezaszczepione, które nie spełniają warunków określonych w punkcie 1 c, z zachowaniem zasad wzmożonego reżimu sanitarnego.

Jeżeli pacjent nie jest zaszczepiony przeciwko COVID-19 albo nie przebył zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ani nie posiada negatywnego wyniku test PCR lub antygenowego wówczas rekomenduje się umożliwienie:

  • odwiedzania pacjenta na terenie placówki przez gości, którzy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego;
  • odwiedzania pacjenta przez osoby niezaszczepione, które spełniają następujące warunki tzn. uzyskały negatywny wynik testu antygenowego lub PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2, wykonanego na 48 godzin przed planowaną wizytą, lub przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego.

Jeśli pacjent nie został zaszczepiony ani nie przebył zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zaleca się szczególną ostrożność oraz indywidualne rozważenie w każdym przypadku możliwości rozszerzania zakresu jego aktywności poza terenem placówki, jak i umożliwiania odwiedzin przez osoby bliskie, zwłaszcza w sytuacjach, w których aktywność poza terenem placówki lub odwiedziny są konieczne.

Podczas odwiedzin pacjentów przebywających w ZOL/ZPO powinny być przestrzegane podstawowe zasady reżimu sanitarnego. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnego umycia rąk wodą z mydłem, niezwłocznie po wejściu do podmiotu leczniczego. Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy pacjencie przez osobę odwiedzającą możliwe jest po uprzednim dokładnym umyciu lub zdezynfekowaniu przez nią rąk. Podczas wizyty należy unikać gromadzenia się w jednym miejscu oraz bardzo bliskiego kontaktu z pacjentem, jak: przytulanie, uściski, pocałunki. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach 2 osoby. Niezbędna jest rejestracja osób odwiedzających. Personel placówki odpowiedzialny jest za wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywają się odwiedziny – przed i po wizycie oraz w miarę możliwości również w jej trakcie.

Pt., 16 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek