Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Standardy organizacyjne telemedycyny

Standardy organizacyjne telemedycyny fotolia.pl

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Nowa regulacja ma być adresowana do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej, z wyłączeniem zakresów: stomatologii, psychiatrii oraz rehabilitacji.

Na standard organizacyjny teleporady ma składać się informacja podmiotu w miejscu wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej oraz na stronie internetowej tego podmiotu, a na żądanie pacjenta również telefonicznie, o warunkach udzielania teleporad oraz informacje dotyczące:

  • systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, przy użyciu których są udzielane teleporady,
  • sposobu ustalenia terminu teleporady,
  • sposobu nawiązania kontaktu między podmiotem a pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia,
  • sposobu postępowania w sytuacji, kiedy brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem,
  • możliwości skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady,
  • sposobu realizacji e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych oraz możliwości aktywowania przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.

Standard obejmuje również konieczność poinformowania Narodowego Funduszu Zdrowia, przez świadczeniodawcę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o numerze telefonu, pod którym udzielane są teleporady.

Ponadto, w przypadku teleporad udzielanych telefonicznie standard ma obejmować:

  • potwierdzenie przez osobę udzielającą teleporady, przed jej udzieleniem, tożsamości pacjenta,
  • adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia opieki zdrowotnej w formie teleporady,
  • przeprowadzenia teleporady w warunkach gwarantujących poufność, w przypadku przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowa pacjenta – stosowanie przez podmiot rozwiązań techniczno-organizacyjnych służących zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych, w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem, dokonanie przez osobę udzielającą teleporady określonych w rozporządzeniu czynności.

Projekt dostępny jest tutaj.

Pt., 2 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel