Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z marcowego posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Relacja z marcowego posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej fotolia.pl

15 marca odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Tradycyjnie dominowały tzw. sprawy różne.

Pierwszym zgłoszonym tematem przez sekretarza KWRiST był temat finansowania pielęgniarek w domach pomocy społecznej. Przedstawicielka ZPP zwróciła uwagę, że w tej sprawie Zgromadzenie Ogólne ZPP wydało stanowisko, a problem nie dotyczy tylko pielęgniarek ale również innych osób wykonujących zawody medyczne w domach pomocy społecznej, wskazała, że biorąc pod uwagę zmiany profilu mieszkańca w DPS-ach w katalogu zadań NFZ wprost powinno być wskazane finansowanie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w domach pomocy społecznej. Oba ministerstwa zapewniły, że w tej sprawie prowadzą dialog.

Kolejnym tematem była ustawa o tzw. sygnalistach. Temat co prawda dotyczy bardziej obszaru administracji ale ministerstwem wiodącym odpowiedzialnym za projekt jest MRPiPS. Dyrektor Departamentu Prawa Pracy przekazał, że prace nad projektem cały czas trwają ale jego treść się zmienia. Uwzględniono uwagi, które z jednej strony mają pomóc podmiotom zobowiązanym z wdrożeniem ustawy oraz takie, które w większym stopniu będą chronić sygnalistę.

Dużo więcej czasu poświęcono zgłoszonemu przez UMP problemom powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. Omówiono temat obciążania powiatowych zespołów zadaniami związanymi z ustalaniem poziomu potrzeby wsparcia, chociaż to nie powiatowe zespoły są organami właściwymi do prowadzenia postępowań, do nich często trafiają zapytania i wnioski. Po części problemem z tym związanym jest fakt składania do powiatowych zespołów wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej przez osoby, które były orzekane ponad 20-lat temu i nie są w stanie uzyskać tej dokumentacji z podmiotów leczniczych. Ostatnim ze zgłoszonych problemów był brak blankietów kart parkingowych w zespołach. Mimo zgłaszania zapotrzebowania (na wezwanie BON) z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, jak i regularnego zgłaszania do BON wyczerpywania się blankietów w poszczególnych zespołach, MZONy/ PZONy z powodu otrzymywania ich niedostatecznych ilości, nie mogą w sposób ciągły, nieprzerwany, wydawać kart parkingowych osobom uprawnionym. Zespoły są zmuszane do wzajemnego pożyczania sobie blankietów, ale nie zawsze jest to możliwe.

Kolejnym tematem zgłoszonym przez Związek Powiatów Polskich była kwestia ustalania dyżurów aptek po nowelizacji art. 94 Prawa farmaceutycznego. Temat ma być szerzej omawiany na posiedzeniu kwietniowym. Przedstawicielka ZPP zaznaczyła, że oczekuje odpowiedzi ze strony MZ co do propozycji korekt legislacyjnych sygnalizowanych przez ZPP. Z wystąpieniem ZPP można zapoznać się tutaj 

Kolejnym tematem był zgłoszony również przez ZPP temat zasądzania przez sądy pracy tzw. dodatków covidowych w pełnej wysokości dla personelu medycznego incydentalnie konsultujących pacjentów z podejrzeniem covid. Dzieje się tak pomimo, że w ocenie Najwyższej Izby Kontroli utworzone przez Ministra „narzędzie finansowe” mające na celu wsparcie personelu medycznego/niemedycznego zapewniającego opiekę pacjentom covidowym, uległo zniekształceniu i stało się mechanizmem transferu dodatkowych wynagrodzeń dla personelu podmiotów leczniczych, często nieuprawnionego. Teraz w gorszej sytuacji są te podmioty, które pilnowały tzw. grosza publicznego. Pełna treść wystąpienia dostępna jest tutaj. Ministerstwo nie przedstawiło niestety żadnych propozycji rozwiązania tego problemu. Strona samorządowa zaznaczyła, że będzie wracała do tego problemu.

Zespół pozytywnie zaopiniował:

  1. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitali w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzeniach ich braku;
  2. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących niektóre zawody medyczne;
  3. wniosek Ministra Zdrowia w sprawie planowanego zastąpienia uwzględnionego w podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekun medyczny zadania dotyczącego wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe, zadaniem dotyczącym wykonywania czynności z zakresu elementów gimnastyki ogólnousprawniającej.

Pozostałe projekty, z uwagi na trwające konsultacje, będą opiniowanie bądź obiegowo bądź na kolejnym posiedzeniu Zespołu.

 

Pt., 22 Mrz. 2024 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel