Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Można składać wnioski w programie Od zależności ku samodzielności

Można składać wnioski w programie Od zależności ku samodzielności fotolia.pl

Ruszyła możliwość składania wniosków w programie Od zależności ku samodzielności, skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Na wsparcie na rzecz działalności osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin przeznaczone zostaną 3 mln zł.

Wnioski można składać do 28 stycznia do wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich.

W ramach programu wyznaczone zostały cztery moduły:

Moduł I  - Wsparcie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi

Moduł ma na celu umożliwienie dostępu dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi do różnorodnych usług wynikających z ich potrzeb np. okresowe zastąpienie w sprawowaniu funkcji rodzicielskich, inicjowanie grup samopomocowych rodziców.

Moduł II - Samopomoc

W ramach tego modułu szczególnie promowane będą innowacyjne projekty wspierające samopomoc, a jednocześnie realizujące funkcję pomocniczości państwa. Powinny one opierać się na osiągnięciach nauki i dobrych praktykach, zwłaszcza w działaniach zmierzających do rozwoju samopomocy osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz rodzin tych osób.

Moduł III – Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia

Moduł ma na celu rozwój umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi.

Moduł IV - Integracja i innowacyjność

Moduł ma na celu inicjowanie i wdrażanie nowych form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej.

Projekt będzie mógł być dofinansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w maksymalnej wysokości 100 000 zł i nie mniejszej niż 30 000 zł, przy czym kwota dotacji nie będzie mogła być wyższa niż 80% całkowitej kwoty niezbędnej dla zrealizowania projektu.

Źródło: MRiPS

Śr., 12 St. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska