Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rodziny zastępcze z dodatkowym wsparciem!

Rodziny zastępcze z dodatkowym wsparciem! fotolia.pl

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dzięki zawartym w nim rozwiązaniom osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz pełniące funkcję rodziny zastępczej zawodowej otrzymają dodatki do wynagrodzeń w wysokości 1 tys. zł.

Dofinansowanie od rządu mają dostać zadania samorządu związane ze wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej. W tym celu, w 2024 roku środki Funduszu Pracy zostaną zwiększone z 40 mln zł do 62,5 mln zł. Dofinansowanie będzie przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń osób, które pełnią funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzą rodzinne domy dziecka. Szczegółowe zasady dofinansowania zostaną określone w programie rządowym. Rząd planuje, że dodatki przewidziane w programie będą wynosić 1 tys. zł brutto i mają być wypłacane od 1 lipca 2024 roku.

Zawarte w przyjętym przez Radę Ministrów projekcie rozwiązanie obejmie niemal 3 tys. osób: ok. 2,1 tys. osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych, w tym ok. 360 rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i ok. 250 specjalistycznych rodzin zastępczych zawodowych, a także ok. 800 osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

Pracownicy placówek też otrzymają wsparcie
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, umożliwi realizację programów wspierających – obok pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych przez samorządy – również dla osób pracujących w systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny (asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka na podstawie umowy o pracę, pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, pracownicy placówek wsparcia dziennego).

Dobro dzieci i rodzin priorytetem
29 lutego br. odbył się okrągły stół w sprawie pieczy zastępczej, przy którym zasiedli przedstawicielki i przedstawiciele całego środowiska związanego z pieczą zastępczą w Polsce, reprezentowane były także organizacje pozarządowe, samorządy lokalne i administracja rządowa.

W trakcie okrągłego stołu powołano pięć zespołów roboczych, które wypracowują rekomendacje rozwiązań systemowych, które służyć będą jak najlepszej opiece nad dziećmi:

  • rodzinnej pieczy zastępczej, w tym rodzicielstwa zawodowego,
  • wsparcia systemowego pieczy zastępczej oraz usamodzielniania pełnoletnich wychowanków,
  • instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym zmian funkcji placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami umieszczonych w pieczy zastępczej,
  • promocji rodzicielstwa zastępczego.

Źródło: MRPiPS

Pt., 29 Mrz. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Sekuła