Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Za nami konferencja na temat opieki długoterminowej

Za nami konferencja na temat opieki długoterminowej fotolia.pl

Przez dwa dni eksperci i uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Kolację Na Pomoc Niesamodzielnym zastanawiali się nad tym, jak wygląda dziś opieka długoterminowa w Polsce oraz nad stojącymi przed nią wyzwaniami.

Uczestnicy konferencji, która w tym roku odbywała się w formule hybrydowej, mogli wziąć udział w sześciu interaktywnych debatach tematycznych.

Wydarzenie otworzyła debata na temat deinstytucjonalizacji opieki długoterminowej. Podkreślono, że deinstytucjonalizacja nie jest celem samym w sobie ale instrumentem służącym poprawie jakości życia osób zależnych. To możliwość wyboru zakłada znaczną poprawę poziomu infrastruktury opiekuńczej w miejscu zamieszkania/środowisku. Z perspektywy procesu deinstytucjonalizacji istotne jest podkreślenie, że niezależne życie nie jest równe samodzielności w rozumieniu możliwości funkcjonowania bez wsparcia innych, ale raczej decyzyjności i możliwości dokonania wolnego wyboru, także w przypadku osób, którym często się ten wybór ogranicza, np. osób z niepełnosprawnością intelektualną. Deinstytucjonalizacja wymaga rozwoju usług społecznych i bytowych dostępnych bez barier w miejscu zamieszkania. Zwrócono też uwagę na to, jak ważni są opiekunowie i nieformalni i potrzeba ich wspierania. Za najważniejsze wyzwania dla deinstytucjonalizacji uznano: obawy pracowników sektora opieki długoterminowej przed utratą lub koniecznością zmiany pracy, finanse (w tym system finansowania OD), konieczność zapewnienia stabilnego rozwoju rynku usług, a także spór o teorię i praktykę.

Uczestnicy debatowali także na temat kadr medycznych i opiekuńczych. Pandemia ujawniła bowiem i pogłębiła ogromną skalę problemów kadrowych w sferze opieki długoterminowej. Jednak jak podkreślali eksperci, problemy ilościowe i jakościowe, jeśli chodzi o zatrudnienie w sektorze opieki nie mogą być wyłącznie tłumaczone pandemią i traktowane jako coś przejściowego. Za kierunki pożądanych działań uznano: działania na rzecz zwiększania poziomu zatrudnienia w sektorze, poprawienie warunków płacowych i pozapłacowych zatrudnionych w sektorze, nabywanie, podnoszenie i aktualizowanie kompetencji potencjalnych i obecnych pracowników sektora opieki czy relacje opieki formalnej z opiekunami nieformalnymi i trzecim sektorem.

Podczas wydarzenia poruszono również szereg istotnych, praktycznych kwestii, takich jak: czy wyższa jakość higieny i pielęgnacji pacjentów niesamodzielnych oznacza wyższe koszty, dlaczego ważna jest wentylacja mechaniczna w domu, a także w jaki sposób opiekować się pacjentem w domu.

Ostatnia debata podczas konferencji dotyczyła standardów opieki długoterminowej. Wprowadzenie owej standaryzacji przynosi różne zalety dla różnych grup: dla klientów to ujednolicenie i obiektywizacja opieki, dla opiekunów to ograniczenie niepewności, natomiast dla systemu to ułatwienie i przyspieszenie wdrażania pracowników, a także ułatwienie identyfikowania nieprawidłowości. Standaryzacja ma też wady. Zaliczono do nich sprzyjanie przeciętności, ograniczanie innowacyjności i ryzyko multiplikacji norm.

Więcej informacji o samej konferencji można znaleźć na stronie: niesamodzielnym.pl

Pt., 26 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska