Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wywiad środowiskowy po nowemu

Wywiad środowiskowy po nowemu fotolia.pl

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Nowe rozporządzenie zakłada klika ważnych zmian, na które pracownicy pomocy społecznej czekali od lat.

Zmiany przedstawiają się następująco. Wywiad ma służyć także diagnozie sytuacji osób i rodzin, a nie tylko celom związanym z prowadzeniem postępowań administracyjnych, wobec trwających działań mających na celu rozdzielenie tychże postępowań od pracy socjalnej. Wywiad ma być szerzej wykorzystywany jako narzędzie diagnostyczne w praktyce i metodyce pracy pracownika socjalnego udzielającego wybranych świadczeń w formie niefinansowej.

Poszerzony został katalog sytuacji, gdy możliwe będzie odstąpienie od określonych czynności podczas wywiadu (np. podpis wnioskodawcy, uzyskanie dokumentacji), nie tylko, jak obecnie gdy mamy do czynienia z osobą chorującą psychicznie, ale także wobec chorych somatycznie, których stan zdrowia nie pozwala na wykonanie określonych czynności.

Doprecyzowano kwestie możliwości składania kopii dokumentów w postaci elektronicznej, co stanowi znaczące udogodnienie dla stron i usprawni procedurę przeprowadzania postępowania dowodowego. Wywiad z osobą ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do samodzielnej egzystencji lub gdy jego przeprowadzenie wymagane jest na rzecz świadczeń opiekuńczych, przeprowadzany będzie z opiekunem w miejscu przebywania tej osoby, nad którą sprawowana jest opieka.

W samych formularzach wywiadu także nastąpią ważne zmiany. Wywiad zostanie podzielony na 2 części: obligatoryjną (dane osobowe i plan pomocy), a także fakultatywną (pozostałe rubryki). To pracownik socjalny przeprowadzając wywiad będzie decydował, które z części są niezbędne, a które może pominąć. Nowa procedura ma szansę skrócić czas potrzebny na wypełnienie formularza.

Wykreślono obowiązek wskazywania danych osobowych właściciela lokalu w przypadku wynajmu (brak zgodności z RODO), liczby miejsc do spania, częstotliwość kontaktów z krewnymi zamieszkałymi osobno. Doprecyzowano, że zbierane dane dotyczące osób przebywających w całodobowych instytucjach dotyczą wyłącznie wspólnie zamieszkałych członków rodziny i dotyczą ostatnich 5 lat. Wprowadzono nowe rozwiązanie polegające na tym, że plan pomocy pracownika socjalnego może być zatwierdzony w całości lub części, albo odrzucony przez kierownika, ale wtedy zastrzeżenia lub zmiany powinien napisać sam kierownik.

Z całością zmian można zapoznać się tutaj.

Pt., 4 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek