Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Konwent Starostów Województwa Śląskiego o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Konwent Starostów Województwa Śląskiego o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej fotolia.pl

Konwentu Starostów Województwa Śląskiego na posiedzeniu w dniu 17 października 2011 roku przyjął stanowisko w sprawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W przedmiotowym stanowisku czytamy:

"Z dniem 1 stycznia 2012 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887).

W stosunku do obowiązującego do końca bieżącego roku stanu prawnego w kwestii opieki nad dzieckiem i rodziną, ustawa wnosi istotne zmiany.

Nowe rozwiązania prawne skutkują wzrostem wydatków na rodziny zastępcze w związku ze zwiększeniem kwot świadczeń, a także z rozszerzeniem katalogu wydatków ponoszonych przez rodziny a finansowanych przez powiat, związanych m.in.: z utrzymaniem lokalu, remontami, dofinansowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przekształceniem rodzin. Ponadto ustawa poza dotychczasowymi służbami pomocowymi w powiecie – powiatowym centrum pomocy rodzinie, wprowadza nowe struktury: organizatora pieczy zastępczej i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Z uwagi na znaczne rozszerzenie zadań i w konsekwencji dodatkowe obciążenie finansowe, żądamy, aby powiaty zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, otrzymały środki finansowe w postaci zwiększonych dochodów na realizację dodatkowych zadań.

Wobec powyższego, Konwent Starostów Województwa Śląskiego oczekuje wsparcia w rozwiązaniu problemu dofinansowania przedmiotowych zadań w 2012r. i latach następnych. W przeciwnym razie może dojść do niezrealizowania przez powiaty wszystkich nałożonych im przedmiotową ustawą zadań.

Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Śląskiego
Starosta Bielski
/-/ Andrzej Płonka"

Niedz., 30 Prn. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka