Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rzecznik Praw Obywatelskich – wystąpienie w sprawie świadczeń rodzinnych

Rzecznik Praw Obywatelskich – wystąpienie w sprawie świadczeń rodzinnych fotolia.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Ministra Pracy i Polityki Społecznej wystąpienie w sprawie problemów występujących przy ustalaniu dochodu warunkującego prawo do świadczeń rodzinnych.

Jak stwierdzono w wystąpieniu we wnioskach napływających do Rzecznika Praw Obywatelskich poruszane są problemy występujące przy ustalaniu dochodu warunkującego prawo do świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z art. 3 pkt 2 tej ustawy, dochód rodziny oznacza przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Dochód rodziny stanowiący podstawę ustalania uprawnień do świadczeń może zostać pomniejszony o dochód utracony lub zostać powiększony o dochód uzyskany.

W skład dochodu wchodzą też należności alimentacyjne. Wyegzekwowanie z dużym opóźnieniem należnych alimentów stanowi przeszkodę w nabyciu prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku.

W orzecznictwie zajmowane jest także odmienne stanowisko, zgodnie z którym do dochodu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy należy doliczyć tylko część kwoty zaległych alimentów wypłaconej wierzycielowi, odpowiadającą kwocie alimentów za każdy miesiąc roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy.

Do przekroczenia kryterium dochodowego dochodzi również w przypadku wypłaty na skutek orzeczenia sądowego wyrównania renty rodzinnej, a także innych zaległych należności.

Kolejnym problemem jest brak możliwości odliczenia od dochodu rodziny dochodów utraconych w sytuacji zawieszenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Zasady pomocy finansowej dla dzieci w rodzinach ubogich, w szczególności w rodzinach niepełnych, powinny być wyjątkowo jasne i przejrzyste.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się o przedstawienie stanowiska w poruszonych kwestiach.

Źródło: www.rpo.gov.pl

Pon., 14 Mrz. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel