Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W tym tygodniu w parlamencie. Samorządy na tapecie

W tym tygodniu w parlamencie. Samorządy na tapecie fotolia.pl
Poświąteczny tydzień w parlamencie będzie obfitował także w sprawy dotyczące jednostek samorządu terytorialnego. Poniżej zestawienie planowanych posiedzeń komisji i spraw na nich omawianych.
 
8 kwietnia, środa
 
Komisja samorządu terytorialnego i polityki regionalnej przeprowadzi pierwsze czytania poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym (druk 3250); o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 3251); o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk nr 3252). W przypadku projektu (PO) dotyczącego ustawy o samorządzie powiatowym zmiana polega na wprowadzeniu zapisu, według którego regulamin organizacyjny starostwa uchwalać będzie zarząd powiatu, a nie jak dotychczas rada. Zmiana idzie w dobrym kierunku, usuwając niepraktyczną zaszłość, która nie obowiązuje w innych typach JST. Regulaminy organizacyjne urzędów administracji samorządowej ustalają ich kierownicy. I mając to na względzie proponowana zmiana mogła iść dalej – to starosta, nie zarząd powinien ustalać organizację pracy swojego urzędu, podobnie jak wójt, burmistrz, prezydent czy marszałek. Pozostałe oba projekty (TR) można analizować łącznie. Komentarz do nich Czytelnik znajdzie w felietonie. 
 
Swoją prace kontynuować będzie podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 2656), czyli tzw. ustawy samorządowej resortu administracji. O dotychczasowych pracach komisji pisaliśmy tutaj: http://wartowiedziec.org/index.php/komisja-wspolna/sejm-senat-i-prezydent/24664-pocztek-wdraania-zmian-funkcjonowania-jst .
 
9 kwietnia, czwartek
 
Posłowie z komisji administracji i cyfryzacji wysłuchają informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli nadzoru wojewodów nad wykonywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego wybranych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także informacji pokontrolnej Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz krajowych ram interoperacyjności na przykładzie niektórych urzędów gmin miejskich i miast na prawach powiatu.
 
Pracę nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk 3205)  kontynuować będzie powołana do tego podkomisja. Projekt dotyczy określenia wysokości dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem. Ponadto autorzy zmiany założyli, że wszczęcie na korzyść strony postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczeń rodzinnych, następuje z urzędu, a decyzje w sprawie zmiany wysokości świadczeń są natychmiast wykonalne.
 
Zamieszanie może spowodować poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (druk 3232), którego pierwsze czytanie przeprowadzą w czwartek na wspólnym posiedzeniu komisje infrastruktury i samorządu terytorialnego. Otóż, autorzy projektu chcą rozgraniczenia obowiązków gmin oraz zarządców dróg krajowych w zakresie finansowania oświetlenia odcinków tych dróg. Za planowanie i finansowanie oświetlenia autostrad, ekspresówek i innych dróg krajowych poza terenem zabudowy, które służą do zaspokajania potrzeb ponadlokalnych odpowiadałaby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast gminom pozostawione zostanie finansowanie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy, a w przypadku dróg krajowych (innych niż autostrady i ekspresówki) - finansowanie oświetlenia dróg przebiegających w granicach terenu zabudowy oraz odcinków tych dróg służących ruchowi pieszemu lub rowerowemu, wymagających budowy odrębnego oświetlenia. Problem w tym, że, świadomie czy nieświadomie, posłowie nałożyliby na gminy nowe zadanie własne: finansowanie oświetlenia miejsc publicznych, nie mówiąc o wskazaniu źródła finansowania tego nowego zadania. Kluczem do ceny tej propozycji jest samo pojęcie „miejsca publiczne”. Otóż obecny art. 18, ust.1 zawiera katalog zadań własnych gminy, dzieląc je na dotyczące planowania i dotyczące finansowania. O ile oświetlenie miejsc publicznych (poza placami i ulicami) gminy muszą obecnie planować (p. 2), to nie muszą tego oświetlenia finansować (p. 3). Tymczasem w propozycji poselskiej wyliczanka wygląda inaczej: miejsca publiczne są zarówno w zapisie ust. 2, dotyczącego obowiązku planowania, jak w zapisie ust. 3, dotyczącego finansowania. A to już zdecydowanie zmienia zakres obowiązków. Miejmy nadzieję, że to tylko pomyłka redakcyjna.
 
Źródło: sejm.gov.pl
Czw., 2 Kw. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża