Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wdrożenie systemu do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej - plany MSWiA

Wdrożenie systemu do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej - plany MSWiA fotolia.pl

W poniedziałek, 15 lipca br. spotkał się Zespół ds. Administracji publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli. Zespół analizował 7 projektów aktów prawnych, jednak większość z nich to nie były wersje ostateczne, wobec czego Zespół odstąpił od ich ostatecznego opiniowania.

Projektem zaopiniowanym pozytywnie był projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2020 r.

Do projektów: ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw, ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa określonych w ustawie budżetowej na rok 2019 nie zostały przygotowane wersje ostateczne, zatem nie mogły zostać uzgodnione przez Zespół.

NPP – system teleinformatyczny

W sprawach różnych przedstawiciele rządu omówili wdrożenie systemu teleinformatycznego obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Strona samorządowa zwróciła uwagę na niedopuszczalny tryb wprowadzania nowego systemu – starostwa otrzymywały informacje o wdrożeniu 1-3 dni przed jego wprowadzeniem. Pomysł usprawnienia pracy przez ogólnopolski system jest dobry, ale wdrożenie – bardzo złe. W związku z faktem, że program nadal ma wiele błędów, a nawet są sygnały, że stwarza zagrożenie realizacji zadań, Strona Samorządowa zgłosiła wniosek, by 3 kwartał roku był przeznaczony na testowanie systemu, gdyż i tak sprawozdawczość za ten okres będzie całkowicie niewiarygodna. Propozycja, by szybko zorganizować spotkanie praktyków z twórcami systemu, a termin wdrożenia systemu przełożyć.

W odpowiedzi, przedstawicielka MSWiA przeprosiła za problemy z wdrożeniem, zapewniła że w testach sytuacja wyglądała lepiej, a także podziękowała za zaangażowanie powiatów. Decyzja o wdrożeniu w połowie roku wydawała się lepsza ze względu na fakt, że są zapewnione środki na br., co pozwoli poprawić system do wymogów powiatów do końca tego roku. Ustalono, że decyzja o terminie wdrożenia zostanie podjęta po spotkaniu z praktykami; wcześniej należy zorganizować spotkania robocze z przedstawicielami starostw, a także pracownikami wojewodów. Wezmą w nich udział osoby obecne na posiedzeniu Zespołu, a korporacje samorządowe mogą zgłaszać kolejne osoby do listy konsultantów.

Śr., 17 Lp. 2019 0 Komentarzy
Monika Małowiecka
Redaktor Monika Małowiecka