Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Sposób prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych

Z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych zacznie funkcjonować nowy rejestr o zasięgu ogólnopolskim - Rejestr Dowodów Osobistych. Projekt rozporządzenia regulującego sposób prowadzenia Rejestru będzie przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Jak wskazują projektodawcy nowy Rejestr w przeciwieństwie do obecnie stosowanego systamu umożliwi:

  1. monitorowanie w trybie on-line procesu wydawania dowodu osobistego z poziomu gminy;
  2. rejestrację w trybie on-line unieważnienia (w tym unieważnienia dowodu osobistego z powodu jego utraty) dowodu osobistego;
  3. przesunięcie procesu weryfikacji wniosków o wydanie dowodu osobistego z dotychczasowego Systemu Centralnej Personalizacji Dokumentów Osobistych do systemów gminnych.

Proponowane rozwiązania, pozwolą na:

  1. zachowanie spójności i kompletności danych w RDO, skutkujące brakiem możliwości wydania lub unieważnienia dowodu osobistego bez zarejestrowania tego faktu w RDO;
  2. utworzenie w RDO jednego punktu monitorowania całego cyklu życia dowodu osobistego, od momentu jego spersonalizowania aż do unieważnienia lub upływu terminu ważności;
  3. zapewnienie, że weryfikacja ważności dowodu osobistego będzie realizowana w tym samym systemie, w którym rejestrowane są unieważnienia;
  4. wykorzystanie mechanizmów aktywacji, zawieszania i wznawiania certyfikatów zapisanych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

Zasadą będzie, iż aktualizacje danych zawartych w RDO będą dokonywane w czasie rzeczywistym, a przyjęcie każdej aktualizacji będzie zwrotnie potwierdzane przez RDO. Każde potwierdzenie będzie dostępne dla właściwych organów gmin poprzez posiadane przez nie aplikacje gminne.

Projektowane rozporządzenie reguluje zakres danych przekazywanych do RDO przez organ gminy oraz zakres czynności podejmowanych przez organy gmin przy realizacji spraw związanych z wydawaniem i unieważnianiem dowodów osobistych.

Niedz., 30 St. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski