Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe wzory legitymacji nauczycielskich. Zobacz projekt

Nowe wzory legitymacji nauczycielskich. Zobacz projekt fotolia.pl

Ministerstwo Edukacji przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wzoru legitymacji służbowej nauczyciela.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało do konsultacji projekt aktu, który ma zastąpić rozporządzenie z 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela. Jak wskazują autorzy projektu, wydanie nowego rozporządzenia jest konieczne ze względu na zmiany przewidziane w ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, która w art. 24 pkt 1 uchyla art. 11a Karty Nauczyciela regulujący dotychczas kwestię wydawania legitymacji służbowej nauczyciela, zwanej dalej „legitymacją”. Jednocześnie ustawą o mObywatelu dodano w Karcie Nauczyciela art. 11b i art. 11c, w których zostały uregulowane kwestie wydawania nauczycielowi legitymacji w postaci dokumentu mobilnego (mLegitymacji) oraz legitymacji w postaci karty.
Zgodnie z nowymi przepisami, docelowo nauczyciel będzie otrzymywać mLegitymację, jednakże na jego wniosek, dyrektor w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wydaje nauczycielowi legitymację służbową w postaci karty. Wzór tej karty stanowi załącznik nadchodzącego rozporządzenia.

W porównaniu do poprzedniego wyglądu legitymacji służbowej nauczyciela będzie ona bardziej niebieska. Na awersie dojdą numer karty i data jej wydania, zniknie natomiast podpis posiadacza. Na rewersie pojawi się natomiast miejsce na nalepki z hologramem. Hologram ma mieć wymiary 13,5 x 13,5 mm i grubości 10 µm lub innej na tyle małej, że przy próbie odklejenia hologram ulegnie samodestrukcji, wykonany w technice 2D/3D, z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, z naniesionym w sposób trwały rokiem ważności dla legitymacji.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 1 ustawy o aplikacji mObywatel, w którym minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania ogłosi w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” moment określający wdrożenie rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie mLegitymacji oraz legitymacji w postaci karty.

Pojekt  z wzorem legitymacji dostępny jest tutaj.

Czw., 17 Sp. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński