Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ułatwienie postępowania spadkowego - propozycja zmian

Ułatwienie postępowania spadkowego - propozycja zmian fotolia.pl

Spośród czynności realizowanych przez notariuszy wymienić należy m.in. sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego. Ustalenie osób powołanych do spadku z ustawy oraz spadkodawcy realizowane jest na podstawie odpisów aktów stanu cywilnego. Obecnie odpisy aktów stanu cywilnego dostarczane są przez obywateli, którzy we własnym zakresie wnioskują o te dokumenty do urzędów stanu cywilnego. Zgodnie z przepisami ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego możliwe jest, kiedy wnioskodawca posiada stopień pokrewieństwa lub interes prawny. W omawianej sytuacji kierownicy urzędów stanu cywilnego dostrzegają, że bardzo często osoby wnioskujące o odpisy aktów stanu cywilnego do poświadczenia dziedziczenia mają trudności z wykazaniem interesu prawnego. W takich sytuacjach wszczyna się postępowanie wyjaśniające, co znacząco wydłuża czas realizacji.

Do KWRiST oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wpłynęło stanowisko Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego przedstawiające konkretną propozycję zmian w tej sprawie.  Zgodnie z art. 95 da ustawy o notariacie – notariusz może zwracać się do organów administracji publicznej oraz organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej o udzielenie informacji lub wydanie dokumentów stanowiących dowód faktu istotnego dla sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Przepis ten więc daje możliwość, aby notariusz we własnym zakresie wystąpił do kierownika urzędu stanu cywilnego w celu uzyskania odpisów aktów stanu cywilnego poprzez ePUAP, dzięki czemu nie będą występowały koszty korespondencji, a wniosek wpłynie do usc w czasie rzeczywistym. W odpowiedzi kierownik usc wyda elektroniczne odpisy aktów stanu cywilnego, które zostaną przekazane również przez ePUAP do kancelarii notarialnej.

Dzięki temu znacząco skróci się czas realizacji usługi oraz obniżą się koszty po stronie administracji. Spowoduje to także ułatwienia dla obywateli, którzy nie będą obciążeni obowiązkiem dostarczenia aktów stanu cywilnego.

Zrzeszenie Gmin Wiejskich Woj. Lubuskiego deklaruje pełną współpracę merytoryczną w przypadku aprobaty zmian.

Śr., 28 Gr. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka