Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Odpady opisane

Wejście w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach pociąga za sobą konieczność zmian w innych aktach prawnych wchodzących w skład polskiego systemu prawnego.

W związku z powyższym do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska skierowane zostały dwa projekty:
  •  projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zasad sporządzania raportu wojewódzkiego. Raport wojewódzki powstaje na podstawie zbiorczych zestawień danych o odpadach składanych do urzędów marszałkowskich przez posiadaczy odpadów, co – wobec zmiany tych ostatnich – wymusza odpowiednie zmiany w raporcie wojewódzkim. Analogicznie konieczne jest wprowadzenie odpowiednich modyfikacji w Zintegrowanym Systemie Odpadowym – funkcjonującym na poziomie wojewódzkim i centralnym;
  •  projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami. Projekt rozporządzenia nie wprowadza zasadniczych zmian w podstawowych zapisach odnoszących się do struktury bazy danych dokonując odpowiednich korekt w zakresie kryteriów przetwarzania danych.
Czw., 17 Mrz. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski