Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wniosek o wpis do rejestru SKP od jednego ze wspólników spółki cywilnej

Wniosek o wpis do rejestru SKP od jednego ze wspólników spółki cywilnej fotolia.pl

Do starosty wpłynął wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Został on podpisany przez jednego wspólnika spółki cywilnej z nagłówkową pieczęcią tej spółki.

Czy taki wniosek jest prawidłowy i czy na jego podstawie można wpisać przedsiębiorcę do rejestru SKP?

Odpowiedź:

Taki wniosek jest niewystarczający, bowiem wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów powinien złożyć każdy ze wspólników spółki cywilnej.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Z kolei art. 4 ust. 2 tej ustawy stanowi, że przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Oznacza to, że za przedsiębiorców uznaje się wyłącznie wspólników spółki cywilnej w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, natomiast nie może być uznana za przedsiębiorcę spółka cywilna.

Należy zauważyć, że w ustawie Prawo o ruchu drogowym brak jest unormowania, z którego, choćby pośrednio, można byłoby wyprowadzić wniosek, że ustawodawca przyznaje spółkom cywilnym podmiotowość prawną w zakresie prawa ruchu drogowego.

Z tych samych powodów złożenie oświadczenia o spełnieniu wymogów działalności gospodarczej przez jednego wspólnika spółki cywilnej jest również niewystarczające.

W zakresie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru – powinno być wydane na każdego przedsiębiorcę (wspólnika spółki cywilnej) i doręczone każdemu z nich.

Mając na uwadze powyższe argumenty, do rejestru powinien być wpisany każdy przedsiębiorca (wspólnik spółki cywilnej) a nie sama spółka cywilna. Wydaje się dopuszczalne, aby do rejestru przedsiębiorców wpisać dane w jednej pozycji dotyczące wszystkich wspólników (przedsiębiorców) z zaznaczeniem, że prowadzą oni działalność w formie spółki cywilnej.

Czw., 16 Mj. 2024 2 Komentarze Dodane przez: Przemysław Matysiak

Komentarze

Edyta
0 # Edyta 2024-05-20 07:41
Czy nadajemy w rejestrze jeden numer SKP dla tych wspólników?
| | |
Mar
0 # Mar 2024-05-20 12:05
Numer dotyczy obiektu/stacji kontroli pojazdów, w związku z powyższym w rejestrze wprowadzamy kolejny numer/kod rozpoznawczy stacji, jeden dla wszystkich wspólników
| | |