Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ekologiczna mobilność miejska - kolejne umowy podpisane

Ekologiczna mobilność miejska - kolejne umowy podpisane fot.pixabay

Jak informuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - Biała Podlaska i Mielec podpisały umowy na inwestycje w obszarze zrównoważonej mobilności miejskiej. Miasta te otrzymają prawie 125 mln zł dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Tym samym podpisano już wszystkie umowy na realizację projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w pierwszym naborze.

Nabór konkurencyjny do „Zrównoważonej mobilności miejskiej” trwał od 12 września do 12 grudnia 2023 r. O dofinansowanie projektów mogły ubiegać się podmioty z makroregionu Polski Wschodniej, tj. miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz inne miasta subregionalne z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych, z przedziału 50-100 tys. mieszkańców. Pozytywną ocenę uzyskało pięć projektów o dofinansowaniu wynoszącym łącznie ponad 276,6 mln zł.

Dotychczas umowy podpisały już Łomża, Suwałki i Stalowa Wola. Teraz dołączyły do nich Biała Podlaska i Mielec.

Dofinansowanie dla Białej Podlaskiej
Biała Podlaska zrealizuje projekt pt. „Rozwój zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska”. Wartość projektu wynosi prawie 82 mln zł, z czego ponad 55 mln zł to dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

W projekcie miasto m.in. zakupi 12 autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami i stacjami ładowania oraz utworzy centrum przesiadkowe przy dworcu PKP w Białej Podlaskiej. Pozostałe zadania obejmują m.in. modernizację przystanków, budowę chodników i ścieżek rowerowych, a także utworzenie aplikacji, która połączy informacje o różnych środkach miejskiej komunikacji, tak aby mieszkańcy mogli wygodnie korzystać z przesiadek na różny rodzaj transportu.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności transportu publicznego i wpłynie na zwiększenie jego wykorzystania wśród mieszkańców.

Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Mielcu
Jeśli chodzi o Mielec to zrealizuje on projekt pt. „Rozwój zrównoważonego i ekologicznego systemu transportu publicznego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielec”. Wartość projektu wynosi ponad 87 mln zł, z czego ponad 69 mln zł to dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Projekt ma zapewnić – na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca – wysokiej jakości usługi miejskiego transportu zbiorowego jako przyjaznego i wygodnego sposobu podróżowania, który będzie stanowił alternatywę dla transportu indywidualnego. Jak to osiągnie?
Jak czytamy - projekt obejmuje m.in. zakup 7 sztuk autobusów z napędem elektrycznym wraz ze stacjami ładowania, przebudowę i rozbudowę dworca autobusowego w celu przystosowania go do pełnienia roli węzła przesiadkowego oraz przebudowę peronów przystankowych i zakup nowych wiat przystankowych. Ponadto wśród zadań znajduje się również budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i chodników oraz digitalizacja systemu mobilności.

Wszystkie inwestycje realizowane w programie w obszarze zrównoważonej mobilności miejskiej wpłyną na lepszą organizację przemieszczania się w mieście, na terenach podmiejskich, a także poza nimi. Przemieszczanie się środkami miejskiego transportu będzie stanowić doskonałą alternatywę do korzystania z samochodów osobowych. Ograniczenie wykorzystania samochodów na rzecz podróży ekologicznym transportem zbiorowym zmniejszy negatywne oddziaływanie na klimat (zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, korków, emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu). W ten sposób poprawi się komfort życia mieszkańców.

Łącznie w budżecie FEPW na inwestycje w obszarze zrównoważonej mobilności miejskiej zarezerwowano 420 mln euro.

Drugi nabór dla miast średnich
Rozpoczął się również drugi nabór konkurencyjny w ramach działania 3.1 FEPW „Zrównoważona mobilność miejska”, który trwa od 11 kwietnia. Jest on skierowany do następujących miast: Chełm, Zamość, Biała Podlaska, Łomża, Suwałki, Przemyśl, Stalowa Wola, Mielec, Ostrowiec Świętokrzyski, Ełk, Siedlce oraz Ostrołęka. Wsparciem zostaną objęte kompleksowe projekty związane z ekologicznymi, zintegrowanymi systemami mobilności miejskiej.

Wnioski będą przyjmowane do 27 czerwca 2024 r.

Więcej o na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Źródło: MFiPR

Czw., 18 Kw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Sekuła