Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA: Wiek kierowcy, anonimowa informacja o jego stanie zdrowia a skierowanie na badania lekarskie

WSA: Wiek kierowcy, anonimowa informacja o jego stanie zdrowia a skierowanie na badania lekarskie fotolia.pl

Skierowanie kierowcy na badania lekarskie z uwagi na anonimową informację o jego stanie zdrowia i ze względu na podeszły wiek – tego dotyczył niedawny wyrok WSA w Szczecinie.

Starosta kieruje na badanie, bowiem…

… zastrzeżenie co do stanu zdrowia kierowcy powziął w wyniku otrzymania anonimowej informacji, wedle której ma on problemy z chorobą wieńcową, słuchem, refleksem, koordynacją ruchową i ze wzrokiem. W toku wszczętego postępowania anonimowa informacja nie została potwierdzona. Ustalono jednak, że skarżący (co sam przyznał w protokole przesłuchania) choruje na cukrzycę.

Starosta ocenił również, że okolicznością nie pozbawioną znaczenia jest również wiek kierowcy (79 lat), który połączony z cukrzycą może istotnie wpływać na pogorszenie się kondycji i powodować, że kierowanie przez niego pojazdami będzie zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

W rezultacie organ uznał za zasadne skierowanie skarżącego na badanie lekarskie w celu uzyskania aktualnej oceny jego stanu zdrowia w kontekście dalszej możliwości kierowania przez niego pojazdami w świetle rozpoznanej u niego cukrzycy.

Anonim nie wystarcza do wszczęcia postępowania z urzędu

Prawo do prowadzenia pojazdów ma charakter podmiotowy, a jego ograniczenia mogą mieć miejsce tylko w ściśle określonych wypadkach – ocenił WSA. Sąd dalej uznał, że z tego powodu ingerencja organu administracyjnego w postaci sprawdzenia stanu zdrowia kierującego jest ograniczona.

Starosta nie może dokonywać tej czynności w sposób dowolny, lecz tylko wtedy, gdy spełnione są ustawowe przesłanki. Wezwanie kierowcy do poddania się sprawdzeniu stanu zdrowia (w myśl art. 75 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami) jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy nasuną się uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do jego stanu zdrowia, przy czym zastrzeżenia te muszą zostać przynajmniej uprawdopodobnione. Oznacza to, że istniejące w danym przypadku okoliczności muszą z dużą dozą prawdopodobieństwa wskazywać, że w stosunku do kierującego występują przeciwwskazania zdrowotne co do jego dalszego udziału w ruchu w takim charakterze.

Istniejące w danym przypadku okoliczności muszą zatem z dużą dozą prawdopodobieństwa wskazywać, że w stosunku do kierującego występują przeciwwskazania zdrowotne co do jego dalszego udziału w ruchu w takim charakterze.

W efekcie sąd ocenił, że wątpliwe było uznanie za wiarygodną informację anonimu i uznanie go za wystarczającą i przekonującą podstawę do zainicjowania postępowania administracyjnego w powyższym zakresie.

Wiek nie uzasadnia skierowania na badania

WSA poddał swej ocenie również kwestie podeszłego wieku skarżącego oraz daty ostatniego badania lekarskiego dla kierowców.

Zdaniem sądu uzasadnione i poważne zastrzeżenie co do stanu zdrowia, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami powinny dotyczyć zdrowia kierowcy i to tego rodzaju aspektów stanu zdrowia, które mogłyby mieć wpływ na zdolność do bezpiecznego prowadzenia pojazdu.

Wiek (nawet w połączeniu z określoną chorobą), jakkolwiek niewątpliwie wpływa na ludzką sprawność fizyczną czy psychiczną, to nie może być uznany za okoliczność oznaczającą istnienie zastrzeżeń co do stanu zdrowia osoby kierującej i uzasadniającą skierowanie na badania lekarskiego. Gdyby tak było, to ustawodawca wprost określiłby obowiązek kierowania każdego kierowcy osiągającego określony wiek na takie badania.

Skarga kierowcy zasadna

WSA uchylił zaskarżone decyzje i przy ponownym rozpoznaniu sprawy nakazał należycie wykazać uzasadnione i poważne zastrzeżenie co do stanu zdrowia kierowcy. W przypadku braku takiego uzasadnienia postępowanie administracyjne w tym zakresie powinno zostać umorzone.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 25.01.2024 r., sygn. akt II SA/Sz 696/23, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: CBOSA

Czw., 22 Lt. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak