Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA: „Dni robocze” a opłaty w strefie parkowania

WSA: „Dni robocze” a opłaty w strefie parkowania fotolia.pl

Jak prawidłowo określić dni, w których pobiera się opłaty w strefie parkowania? Czy rada miasta może ustalić pobieranie opłat za postój pojazdów w dni, które stanowią dni wolne od pracy i nie są sobotą lub niedzielą? Wyjaśnił to WSA w Lublinie w niedawnym wyroku.

Rada uchwala, prokurator skarży

Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat, opłaty dodatkowej za parkowanie i sposobu ich pobierania.

W § 2 uchwały postanowiono, że „Za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach parkingowych w strefie płatnego parkowania pobiera się opłaty. Opłaty pobierane są za parkowanie w dni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00”.

Treść ww. paragrafu zakwestionował prokurator, który zaskarżył uchwałę w tej części.

Uchwała sprzeczna z prawem

Zakwestionowana przez prokuratora uchwała w tej części, w jakiej obejmowała ustalenie obowiązku uiszczania opłat za parkowanie pojazdów także w dni, które sa dniami od poniedziałku do piątku a nie są dniami roboczymi – jest sprzeczna z art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych (udp) – uznał WSA.

W uchwale uregulowano, że w strefach płatnego parkowania przewidziano pobieranie opłaty za parkowanie pojazdów także w dni będące dniami od poniedziałku do piątku i jednocześnie niebędące dniami roboczymi. Oznacza to, że rada miasta nie wyłączyła z zakresu pobierania opłat tych dni, której z jednej strony są dniami od poniedziałku do piątku, zaś z drugiej strony nie są dniami roboczymi. W rezultacie rada miasta umożliwiła pobieranie opłaty za postój pojazdów mechanicznych w dni, które stanowią dni wolne od pracy i nie są sobotą lub niedzielą.

W tym zakresie WSA uznał zarzuty prokuratora za zasadne.

Sąd o „dniach roboczych”

Po pierwsze i najważniejsze – w polskim systemie prawa nie istnieje legalna definicja pojęcia „dzień roboczy”. Termin „dni robocze”, o którym mowa w art. 13b ust. 1 udp, nie obejmuje dni wolnych od pracy, nawet wówczas, gdy przypadają od poniedziałku do piątku i tym samym nie może stanowić podstawy do przyjęcia regulacji zawartej w uchwale rady miasta, gdzie przewidziano dni będące dniami od poniedziałku do piątku i jednocześnie nie będące dniami roboczymi jako dni zwolnione od pobierania opłat – uzasadnił WSA.

Artykuł 13b ust. 1 udp stanowi, że opłatę można pobierać jedynie za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo.

Użyty w ustawie zwrot „w określone dni robocze” nakazuje uznać, że dni robocze, w których pobiera się opłatę powinny być wyraźnie wskazane z nazwy w uchwale organu stanowiącego JST.  Zatem za „dzień roboczy” w rozumieniu art. 13b ust. 1 udp nie może zostać uznany dzień niebędący dniem roboczym, nawet kiedy przypada od poniedziałku do piątku.

Sąd przypomniał natomiast, że w systemie polskiego prawa funkcjonuje pojęcie „dni ustawowo wolnych od pracy”. Są one wymienione m. in. w ustawie o dniach wolnych od pracy, gdzie określono, że:

  • dniami wolnymi od pracy są: 1 stycznia - Nowy Rok, 6 stycznia - Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja - Święto Państwowe, 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada - Wszystkich Świętych, 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia oraz niedziele (art. 1 ustawy),
  • w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, dniem wolnym od pracy jest także dzień określony przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia (art. 1a ustawy).

Co więcej, WSA odniósł się również do przepisów Kodeksu pracy i stwierdził, że dzień roboczy, o którym mowa w art. 13b ust. 1 udp nie jest prostym przeciwstawieniem dnia wolnego od pracy, o którym mowa w art. 151[9] Kp.

Rada „bije się w pierś” i zmienia uchwałę

Warto odnotować, że w toku postępowania, w odpowiedzi na skargę organ poinformował sąd, że rada podjęła uchwałę zmieniającą zaskarżony akt.

W wyniku zmiany, rada miasta (tym razem precyzyjnie) określiła, że „Opłaty pobierane są za parkowanie wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00”.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 12.12.2023 r., sygn. akt III SA/Lu 523/23, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: CBOSA

Pt., 2 Lt. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak