Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Coroczny raport o stanie technicznym dróg krajowych

Coroczny raport o stanie technicznym dróg krajowych fotolia.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad każdego roku opracowuje raport o stanie technicznym dróg krajowych. Jego zadaniem jest wskazywanie szczegółowych danych dot. stanu nawierzchni, m.in. w zakresie aspektów mających bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W 2022 roku udostępniono do ruchu 322 km nowych dróg. W kolejnym roku zakres ten wyniósł prawie 270 km. Pozwoliło to na ułatwienie podróży oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy użytkownikom. Obecnie korzystamy z ponad 5115 km dróg szybkiego ruchu, a z czego blisko 1850 km to autostrady, a ponad 3265 km to drogi ekspresowe.

Wszystkie nowo wybudowane drogi podlegają gwarancji. Gwarancja udzielana jest odrębnie dla każdego asortymentu i w zależności od jego rodzaju ma różną długość. Długość gwarancji określona jest w umowie. Nawierzchnie dróg krajowych najczęściej objęte są 5-letnią gwarancją. W zależności od ujawnionych wad i wykonanych napraw gwarancyjnych, okres gwarancji może ulec wydłużeniu.

Raport opracowywany jest na podstawie wyników pomiarów cech techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni realizowanych zgodnie z Wytycznymi Systemu diagnostyki stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogi oraz informacji dodatkowych opracowanych w Oddziałach GDDKiA.

Zamieszczone w raporcie informacje dotyczą sieci dróg krajowych na koniec 2022 roku, zarządzanych przez:

  • GDDKiA, o długości 17 792 km (22 721 km w rozwinięciu na jedną jezdnię),
  • koncesjonariuszy płatnych odcinków autostrad (na A1, A2 i A4) o łącznej długości 472 km (940 km w rozwinięciu na jedną jezdnię).

Wielkość zmiany długości ocenianych odcinków dróg w stosunku do roku 2021, która to wówczas wynosiła 22 564 km w rozwinięciu na jezdnię, wynika ze zmian sieci w związku z nowo oddawanymi odcinkami dróg do użytku, jak również długościami odcinków dróg przekazywanymi do innych zarządców.

Zamieszczone w raporcie informacje dotyczą sieci dróg krajowych, wg stanu na koniec 2022 roku, zarządzanych przez GDDKiA oraz koncesjonariuszy.

Raport nie obejmuje odcinków dróg krajowych, którymi nie zarządza GDDKiA, czyli tych  przebiegających przez duże i średnie miasta w Polsce, które są powiatami grodzkimi, czyli miastami na prawach powiatu. Przypomnijmy, że w tych miastach tylko drogi ekspresowe (klasy S) i autostrady (klasy A) są administrowane przez GDDKiA, a wszystkie pozostałe drogi są zarządzane przez samorząd.

Zebrane dane pozwalają nam określić:

  • stopień zużycia nawierzchni czyli pozostałą trwałość konstrukcji nawierzchni, między innymi poprzez wskaźnik ugięć czy też krzywizny ugięcia nawierzchni,
  • wstępne informacje dotyczące utraty nośności poprzez wskaźnik stanu spękań nawierzchni,
  • równości podłużnej,
  • występujące na jedni koleiny, czyli równość poprzeczną,
  • wskaźnik stanu powierzchni,
  • przyczepność pojazdów do nawierzchni (szorstkość nawierzchni), czyli właściwości przeciwpoślizgowe poprzez współczynnik tarcia.

Z pełną treścią „Raportu o stanie nawierzchni sieci dróg krajowych” na koniec 2022 r. można zapoznać się tutaj.

Źródło: GDDKiA

Czw., 30 Lst. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś