Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA o reklamie na dachu pojazdu zaparkowanego w strefie płatnego parkowania

WSA o reklamie na dachu pojazdu zaparkowanego w strefie płatnego parkowania fotolia.pl

Sprawa będąca przedmiotem niedawnego wyroku WSA w Gliwicach dotyczyła wymierzenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. O ile sprawy tego typu należą raczej do powszechnych, o tyle w omawianym przypadku niezwykle istotne są ustalenia stanu faktycznego, jak też wykładnia, której dokonał sąd.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów wymierzył stronie prowadzącej działalność gospodarczą karę pieniężną za zajęcie ww. pasa drogowego. Miało to związek z umieszczeniem dwustronnego nośnika reklamowego na dachu samochodu zaparkowanego w strefie płatnego parkowania (SPP).

Dyrektor wzywał właściciela pojazdu do usunięcia reklamy, jednak zobowiązany odmawiał, argumentując że wykupił kartę upoważniającą do parkowania pojazdu w SPP, a stelaż na którym eksponowana jest reklama stanowi część składową samochodu i w istocie reklamą nie jest.

Rozpoznając zaistniały spór WSA oddalił skargę właściciela pojazdu, podzielając ustalenia organów obydwu instancji.

Organy bowiem ustaliły, że strona prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej książek oraz, że podstawowym stałym miejscem wykonywania tej działalności jest sklep sąsiadujący z miejscem parkowania pojazdu wyposażonego w sporną reklamę. Ustalono również, że zamontowany nośnik reklamowy na dachu pojazdu zaparkowanego w SPP stanowi reklamę. Zgodnie z art. 4 pkt 23 ustawy o drogach publicznych, reklama to umieszczona w polu widzenia użytkownika drogi tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także inny nośnik informacji wizualnej, wraz z jej elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym, ustawionym przez gminę znakiem informującym o obiektach zlokalizowanych przy drodze, w tym obiektach użyteczności publicznej, znakiem informującym o formie ochrony zabytków lub tablicą informacyjną o nazwie formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 115 ustawy o ochronie przyrody.

WSA uznał, że zamontowany nośnik reklamowy na dachu pojazdu zaparkowanego w SPP w pasie drogowym drogi gminnej ze strzałkami wskazującymi na usytuowanie miejsca, w którym jego właściciel prowadzi działalność gospodarczą taką reklamę stanowi.

Co więcej, sąd zwrócił uwagę, że konstrukcja umieszczona na dachu pojazdu nie jest konstrukcją fabryczną, przewidzianą przez producenta samochodu i została umieszczona na dachu w celu zachęcenia do skorzystania z oferty handlowej zobowiązanego.

WSA wziął pod uwagę również treść samej reklamy, która zawierała słowa „książki+podręczniki” i znaki graficzne w postaci strzałek wskazujących na miejsce, w którym skarżący prowadzi działalność gospodarczą.

Nie bez znaczenia było również samo usytuowanie pojazdu, który zaparkowany był przy najbliższym pieszym dojściu do placówki handlowej skarżącego.

To wszystko doprowadziło sąd administracyjny do uznania, że nośnik zamontowany na dachu pojazdu stanowi reklamę w rozumieniu art. 4 pkt 23 ustawy o drogach publicznych.

Reasumując, z wykładni WSA wynika, że jeżeli tablica umieszczona na samochodzie stanowiącym w rzeczywistości jej element konstrukcyjny, a zajmująca pas drogowy, stanowi dla jej odbiorców informację o rodzaju działalności gospodarczej i miejscu jej wykonywania, to ma na celu rozpowszechnienie danej działalności (usług, produktu itp.) i tym samym zwiększenie liczby odbiorców. Natomiast, gdy tablica takich informacji nie zawiera, to dla oceny, czy może być ona uznana za reklamę koniecznym jest ustalenie jaki rodzaj działalności prowadzi właściciel pojazdu, oraz czy zaparkowanie samochodu w danym konkretnym miejscu informuje o miejscu wykonywania tej działalności.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 07.03.2023 r., sygn. III SA/Gl 789/22, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Czw., 4 Mj. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak