Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA: Nie można zarejestrować przyczepy na podstawie pisemnego oświadczenia sąsiadów oraz wnioskodawcy

WSA: Nie można zarejestrować przyczepy na podstawie pisemnego oświadczenia sąsiadów oraz wnioskodawcy fotolia.pl

Pisemne oświadczenia sąsiadów oraz samego wnioskodawcy stanowią jedynie dokumenty prywatne i mogą jedynie wskazywać na prawdopodobieństwo nabycia prawa własności przyczepy, nie stanowią jednak dokumentów będących tytułami nabycia prawa, a więc dowodów świadczących w sposób bezsprzeczny o przejściu prawa własności przyczepy na skarżącego – wynika z niedawnego wyroku WSA w Opolu.

W omawianej sprawie zainteresowany wniósł do starosty o rejestrację przyczepy wyprodukowanej w 1962 r. wskazując, że nabył ją w maju 1983 r. od spółdzielni w trybie przetargu nieograniczonego. Skarżący wskazał, że w przyczepie brakuje tablic rejestracyjnych, dowód zakupu został zagubiony, a jedynym dokumentem jaki posiada skarżący jest dowód rejestracyjny, w którym jako właściciel figuruje ww. spółdzielnia. Do wniosku – jako dowód własności, strona przedstawiła własne oświadczenie oraz pisemne oświadczenia dwóch sąsiadów.

Sąd nie podzielił argumentów skarżącego i skargę oddalił, bowiem zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 11.12.2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:

 1. umowa sprzedaży;
 2. umowa zamiany;
 3. umowa darowizny;
 4. umowa o dożywocie;
 5. faktura potwierdzająca nabycie pojazdu;
 6. prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

Ww. przepis wskazuje, że dowodami własności pojazdu są określone dokumenty, choć ich wyliczenie ma charakter otwarty. Poza dokumentami wymienionymi w tym przepisie, strona może więc potencjalnie powoływać się na każdego rodzaju dowody – pod warunkiem jednak, że pozwalają one rzeczywiście ustalić właściciela pojazdu.

Zatem pisemne oświadczenia sąsiadów, jak też samego wnioskodawcy wywołują wątpliwości zarówno co do przedmiotu własności oraz do podmiotu, któremu ono przysługuje. Dowód nabycia pojazdu powinien mieć charakter dokumentu będącego tytułem nabycia prawa, a nie dokumentu wskazującego na prawdopodobieństwo jego nabycia. Z punktu widzenia organów dokonujących rejestracji niezwykle istotne jest to, że dowody własności pojazdu stają się podstawą wytworzenia dokumentu urzędowego, jakim jest dowód rejestracyjny.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 06.12.2022 r., sygn. II SA/Op 282/22, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Dopisek redakcji – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych utraciło moc z dniem 4 września 2022 r. Zastąpiło je rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów. Aktualny katalog dowodów własności pojazdu został określony w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na który składają się:

 1. umowa sprzedaży;
 2. umowa zamiany;
 3. umowa darowizny;
 4. umowa o dział spadku;
 5. umowa o zniesienie współwłasności;
 6. faktura potwierdzająca nabycie pojazdu;
 7. prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności;
 8. prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.
Pt., 13 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak