Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Nie można wykreślić kierowcy z CEPiK na jego życzenie

Z wokandy. Nie można wykreślić kierowcy z CEPiK na jego życzenie fotolia.pl

WSA w Poznaniu: Z ogólnego zakazu usuwania danych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców, zawartego w art. 100ab ust. 1 Prawa o ruchu drogowym jasno wynika, że brak jest podstawy prawnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie wykreślenia kierowcy z ewidencji.

Spór w niniejszej sprawie dotyczył wniosku skierowanego do starosty w przedmiocie wykreślenia kierowcy z ww. ewidencji w związku z legitymowaniem się prawem jazdy uzyskanym w innym państwie członkowskim UE.

Sąd podzielając stanowisko starosty i SKO wskazał, że kluczową rolę dla odmowy wszczęcia postępowania ma art. 100ab ust. 1 prd. Zgodnie z tym przepisem danych zgromadzonych w CEK nie usuwa się, z wyjątkami wymienionymi w tym ustępie. Zatem danych zgromadzonych w CEK co do zasady nie usuwa się, z wyłączeniem danych, o których mowa w:

  1. art. 100aa ust. 4 pkt 11 (o zastosowaniu zakazu prowadzenia pojazdów) oraz ust. 5 pkt 18 (dotyczące obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów), które podlegają usunięciu z ewidencji:
    1. jeżeli dane o zakazie prowadzenia pojazdów podlegają usunięciu z Krajowego Rejestru Karnego,
    2. po 5 latach od daty uprawomocnienia się orzeczenia o zastosowaniu zakazu prowadzenia pojazdów, jeżeli dane o tym zakazie nie podlegają gromadzeniu w KRK;
  2. art. 100aa ust. 4 pkt 12-13 (o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach oraz o kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu), które podlegają usunięciu z CEK na zasadach określonych w art. 98 ust. 5 i 6 ustawy o kierujących pojazdami.

WSA zauważył, że usuwanie danych ewidencyjnych dozwolone jest jedynie w konkretnie określonych przypadkach stanowiących odzwierciedlenie zdarzeń prawnych. Zakaz usuwania danych (poza przypadkami określonymi ustawowo) ma na celu prawidłowe wykonywanie funkcji przez CEK.

Zatem legitymowanie się zagranicznym prawem jazdy nie uzasadnia żądania dokonania zmian w ewidencji.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 22.09.2022 r., sygn. III SA/Po 350/22, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Niedz., 13 Lst. 2022 1 Komentarz Dodane przez: Przemysław Matysiak

Komentarze

Matylda
0 # Matylda 2022-11-24 02:57
Przeskrobał już coś na drodze, że tak mu zależało, żeby go łatwo nie otagować w krajowym rejestrze?
| | |