Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Powiat włocławski inwestuje w drogi

Powiat włocławski inwestuje w drogi fotolia.pl

Powiat włocławski podpisał w ostatnim czasie umowy dotyczące rozbudowy i poprawy stanu infrastruktury drogowej na swoim terenie. Zostanie również zmodernizowana droga wojewódzka przy granicy z Mazowszem.

Jak poinformowało Starostwo Powiatowe we Włocławku, 19 października została podpisana umowa na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek" na odcinku Gołębin-Lubraniec o długości 6,2 km. Koszt tej inwestycji określono na 20 657 912,94 zł z czego 11 milionów zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja druga. Inwestycja jest dosyć kompleksowa. W jej ramach zostaną wykonane: poszerzenie bitumiczne jezdni do 6 m, wykonanie poboczy o szerokości 1m, budowa ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3 m, budowa ścieżki rowerowej o szerokości 2m, budowa oraz przebudowa chodnika o szerokości 2 m, wykonanie peronów przystankowych, wykonanie przejść dla pieszych wraz z ich doświetleniem, budowa oraz przebudowa zjazdów indywidualnych, odtworzenie istniejących rowów przydrożnych wraz z remontem istniejących przepustów pod drogą, wymiana opraw oświetlenia ulicznego oraz budowa odcinka kanalizacji deszczowej.

Tego samego dnia w siedzibie starostwa została podpisana umowa na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2909 C Kruszyn-Choceń w miejscowości Kruszyn - miejsca postojowe”, które będzie realizowane przy budynku żłobka i przedszkola w Kruszynie. Wartość inwestycji to 157 666,77 zł z czego 50% stanowi dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Zadanie jest realizowane we współpracy z gminą Włocławek, która przekazała działkę. Jak informuje starosta Roman Gołebiewski - w ramach przebudowy zostaną wykonane miejsca postojowe bezpośrednio przy krawędzi jezdni z możliwością prostopadłego parkowania samochodów. Nawierzchnia chodnika i miejsc postojowych wykonana zostanie z kostki betonowej. 

Ponadto, 19 października, w obecności samorządowców z powiatu i jego gmin, została podpisana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy umowa na modernizację blisko 15 kilometrów drogi wojewódzkiej nr 265, prowadzącej od Kowala w powiecie włocławskim do granicy kujawsko-pomorskiego z województwem mazowieckim. Droga ta stanowi ważny dojazd do węzłów autostrady A1 w Kowalu i pod Włocławkiem.

Powiat włocławski jest członkiem Związku Powiatów Polskich.

Źródło: Starostwo Powiatowe we Włocławku; Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Czw., 27 Prn. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński