Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym

DOBRY KURS – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym fotolia.pl

Od 1 października ruszył projekt Dobry Kurs – rozwój kompetencji w sektorze motoryzacyjnym. Projekt realizowany jest dla przedsiębiorstw z całej Polski prowadzących działalność gospodarczą w sektorze motoryzacyjnym (posiadających kod PKD przeważającej działalności z sektora motoryzacji):

  • C.29 – Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli;
  • G.45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych; inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz ebusów i samochodów elektrycznych.

Projekt będzie dotyczył szkoleń lub doradztwa lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym z obszarów tematycznych rekomendowanych przez Sektorową Radę ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym.

Przedsiębiorcom udzielane będzie wsparcie w postaci refundacji części kosztów usług rozwojowych. Przedsiębiorcy będą ponosić częściową odpłatność w wysokości min. 20% kosztów usługi rozwojowej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest wzrost kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorową Radę ds. kompetencji przez min. 248 osób spośród objętych wsparciem 275 pracowników ze średnio 240 przedsiębiorstw działających w sektorze motoryzacyjnym w terminie 01.10.2021- 30.06.2023 r.

Realizacja projektu przyczyni się do zniwelowania istniejących luk kompetencyjnych pracowników sektora motoryzacyjnego, zwalczania negatywnych gospodarczych następstw pandemii COVID-19 poprzez zwiększenie kompetencji pracowników i poprawę zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw do nowych warunków funkcjonowania. Wpłynie również na ograniczenie barier równościowych pomiędzy kobietami a mężczyznami oraz wzmocni konkurencyjności osób z niepełnosprawnościami.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest cyklicznie co trzy miesiące przez okres trwania całego projektu ogłoszonych w 6 naborach. Czas aplikowania w każdym ogłoszonym naborze to 7 dni.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Źródło: pracodawcy.lublin.pl

Śr., 17 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba