Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przepisy porządkowe wydawane przez organ wykonawczy – wyrok NSA

Przepisy porządkowe wydawane przez organ wykonawczy – wyrok NSA fotolia.pl

Jeżeli kompetencja do stanowienia przepisów porządkowych, która - co do zasady - należy do rady gminy (art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, została przyznana organowi wykonawczemu gminy wyłącznie w „przypadku niecierpiącym zwłoki” (art. 41 ust. 2 tej ustawy) to przypadkiem takim może być tylko stan bezpośredniego zagrożenia dóbr, o których mowa w ust. 3 art. 40 ustawy o samorządzie gminnym, a więc między innymi stan bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia obywateli. Tak wynika z wyroku NSA z 25 sierpnia 2021 r. sygn. II GSK 457/21.

W sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z 10 września 2020 r. sygn. akt II SA/Gl 828/20 oddalił skargę gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie czasowego odstąpienia od poboru opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenach miejskich poza drogami publicznymi.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalając skargę kasacyjną wskazał, że ustawodawca określił trzy przesłanki stanowienia przepisów porządkowych przez organ wykonawczy gminy, a mianowicie, po pierwsze, odnoszącą się do stanu prawnego przesłankę "braku uregulowań w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących w danym zakresie", po drugie, odnoszącą się do stanu faktycznego przesłankę "niezbędności ustanowienia przepisów porządkowych dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego", zaś po trzecie, również uzasadnianą względami natury faktycznej przesłankę "niecierpiącego zwłoki ustanowienia przepisów porządkowych przez organ wykonawczy gminy". Co więcej, z konwencji językowej, którą na gruncie przywołanych przepisów prawa operuje ustawodawca wynika, że wymienione przesłanki mają charakter kumulatywny, a więc innymi słowy, że tylko ich łączne ziszczenie się aktualizuje możliwość zrealizowania przez organ wykonawczy gminy kompetencji, o której w nich mowa, a mianowicie kompetencji do stanowienia przepisów porządkowych.

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl

Pt., 17 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel