Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zakup i modernizacja taboru kolejowego do obsługi połączeń regionalnych

Zakup i modernizacja taboru kolejowego do obsługi połączeń regionalnych fotolia.pl

Od 18 do 25 października br. potrwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej III Transport Działanie III.4 Transport kolejowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Konkurs skierowany jest przede wszystkim do następujących podmiotów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
  • zarządcy infrastruktury kolejowej lub dworcowej,
  • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje zakup lub modernizację taboru kolejowego do obsługi połączeń regionalnych (w ramach projektu możliwe będzie wsparcie dla zaplecza technicznego służącego do obsługi taboru).

Tabor ten powinien być wykorzystywany przede wszystkim do obsługi połączeń w ramach przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w obrębie Województwa Łódzkiego. Wybór do dofinansowania projektu dotyczącego taboru kolejowego będzie uzależniony od stanu technicznego infrastruktury, po której będzie się poruszał, w celu zagwarantowania optymalnego wykorzystania parametrów technicznych zakupionego lub zmodernizowanego taboru.

Wszelkie rozwiązania infrastrukturalne w ramach realizowanych projektów będą uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami lub osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Realizowane w ramach działania inwestycje nie mogą obejmować prac remontowych i nie będą dotyczyły bieżącego utrzymania infrastruktury.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 527 287,13 Euro, tj. 11 544 142,16 PLN

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Śr., 8 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba