Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego a Dział IVa k.p.a.

Kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego a Dział IVa k.p.a. fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wypowiedział się w tytułowej kwestii na kanwie sprawy, w której analizował prawidłowość wydania przez Prezydenta Miasta decyzji co do nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego. Jaki kierunek obrał Sąd?

Sąd przypomniał, że od dnia 1 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy wprowadzone do k.p.a. ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Przepisy te zostały wprowadzone w Dziale IVa zatytułowanym „Administracyjne kary pieniężne” i zawierają dyrektywy wymiaru kar administracyjnych, które – jak zauważył WSA – nie znajdują zastosowania w przypadku kar nakładanych decyzjami związanymi, czyli takich kar, w stosunku do których ustawodawca nakazuje stosować pewien jednoznaczny mechanizm wyliczania sankcji pieniężnej.

W konsekwencji, mając na względzie treść przepisów zawartych w Dziale IVa k.p.a. oraz ustawy o drogach publicznych, Sąd zgodził się ze stanowiskiem, że w omawianej sprawie mieliśmy do czynienia z decyzją związaną i w związku z tym przepisy Działu IVa k.p.a. dotyczące administracyjnych kar pieniężnych nie znalazły zastosowania. Organ administracji wydający decyzję obowiązany był sprawdzić jedynie, czy zostały spełnione przesłanki wydania decyzji, a jeśli tak, to wydać decyzję o ściśle określonej treści (por. wyrok NSA z dnia 8 października 2020 r., sygn. akt II GSK 67/20).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 lipca 2021 r., III SA/Kr 63/21

Źródło: CBOSA

Pt., 16 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel