Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dostęp przewoźnika do danych z rejestru PESEL – wyrok WSA

Dostęp przewoźnika do danych z rejestru PESEL – wyrok WSA fotolia.pl

Spółka, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, a przeważającym przedmiotem działalności jest transport kolejowy pasażerski międzymiastowy, wykonująca działalność m.in. na podstawie umowy z samorządem województwa, złożyła do Ministra Cyfryzacji wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL. W złożonym wniosku w przedmiocie udostępnienia danych PESEL Spółka jako potrzebę uzyskania dostępu wskazała na cel, jakim jest dochodzenie roszczeń wynikających z ustawy – Prawo przewozowe, a także realizację zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Spółka wskazała jako podstawę prawną swojego wniosku art. 46 ust. 1 pkt 5 ustawy o ewidencji ludności. Minister nie wyraził zgody na udostępnienie danych, a stanowisko to podzielił WSA w Warszawie. Dlaczego?

W pierwszej kolejności Sąd przypomniał o tym, że zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ewidencji ludności dane z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań udostępnia się: państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach.

W ocenie Sądu nie budziło wątpliwości to, że z treści art. 46 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy wynika, iż dane z rejestru PESEL w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych, zadań własnych, udostępnia się m.in. państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach. Tym samym według WSA możliwe jest udostępnienie takich danych innym podmiotom w sytuacji, gdy realizują swoje ustawowe zadanie publiczne. W omawianej sprawie zdaniem Sądu taka sytuacja nie zachodziła. WSA zaznaczył w tym kontekście, że szczególny tryb (pozakonkurencyjny) zawarcia umowy pomiędzy spółką a samorządem województwa nie przesądzał o fakcie, że zadania wykonywane na jej podstawie stają się po zawarciu umowy zadaniami własnymi podmiotu je realizującego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lutego 2021 r., IV SA/Wa 1895/20

Źródło: CBOSA

Czw., 29 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel