Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dopłata ogólna do działalności spółki komunikacyjnej a podatek VAT

Dopłata ogólna do działalności spółki komunikacyjnej a podatek VAT fotolia.pl

„Wprawdzie wpływ rekompensaty na cenę świadczonych usług istnieje, to jednak na gruncie art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie może być oceniany jako bezpośredni. Związek ten jest na tyle odległy, że nie można przyjąć, że w sposób bezpośredni kształtuje cenę świadczonych usług na rzecz konkretnych nabywców (pasażerów dokonujących zakupu biletów na przejazd). Zasadny okazał się zatem zarzut naruszenia art. 29a ust. 1 u.p.t.u. poprzez błędne przyjęcie, że rekompensata otrzymywana przez spółkę z tytułu świadczenia zadań przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma wpływ na cenę świadczonych usług i w konsekwencji stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług” – tak brzmi teza z niedawnego wyroku WSA w Krakowie. Jakie argumenty dla jej poparcia sformułował Sąd?

Na wstępie Sąd zauważył, że w praktyce dotacje mogą mieć postać dopłat ogólnych do działalności przedsiębiorstwa (i wówczas nie podlegają opodatkowaniu) albo też stanowić subsydia do konkretnych dostaw lub usług, umożliwiając nabycie ich ostatecznemu odbiorcy po niższej cenie (lub w ogóle bez odpłatności z jego strony) – i w tym ostatnim przypadku podlegają podatkowi VAT. Idąc dalej wskazał, że jeżeli otrzymywana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę), taka dotacja podlega podatkowi VAT – jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas należy potraktować ją, jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT.

WSA przychylił się do przywoływanego przez Skarżącą orzecznictwa TSUE, z którego wyraźnie wynika, że sam tylko fakt, iż dotacja (czy inny sposób dofinansowania) wpływa na ostateczną cenę świadczenia, nie może być decydujący dla uznania, że taka dotacja powinna zwiększać podstawę opodatkowania. Według Wojewódzkiego Sądu by tak się stało, konieczne jest stwierdzenie, iż dotacja ta jest dokonywana w celu sfinansowania konkretnej czynności opodatkowanej (stąd m.in, TSUE uważa, że dotacje, podlegające opodatkowaniu powinny zmniejszać cenę w proporcji do dotacji przyznanej sprzedawcy towarów lub świadczącemu usługi).

WSA zwrócił uwagę na to, że w omawianej sprawie wysokość cen (opłat), po których usługi były wykonywane była ustalana przez Radę Miasta, a ceny biletów ustalane przez Radę nie były uzależnione od rzeczywistych kosztów powierzonej Spółce przez Gminę działalności z zakresu publicznego transportu zbiorowego ani od wielkości rekompensaty. Gmina wypłacała wnioskodawcy rekompensatę z tytułu rozliczenia dofinansowania, która miała za zadanie wyrównać wnioskodawcy pokrycie kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usługi przewozu osób.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 marca 2021 r., I SA/Kr 12/21

Źródło: CBOSA

Sob., 10 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel