Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego o konieczności zmiany przepisów dotyczących zgłoszenia zbycia, nabycia i rejestracji pojazdu

Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego o konieczności zmiany przepisów dotyczących zgłoszenia zbycia, nabycia i rejestracji pojazdu fotolia.pl

Wprowadzenie zmian przepisów dotyczących wydłużenia w okresie pandemii terminu na zgłoszenia zbycia, nabycia i rejestracji pojazdu to jeden
z tematów poruszonych przez Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego, który odbył się w dniu 9 marca br.

Jak czytamy w przyjętym stanowisku: „na początku 2020 roku wprowadzone zostały przepisy dotyczące rejestracji samochodów używanych sprowadzanych z terytorium Unii Europejskiej oraz zgłoszenia nabycia i zbycia auta krajowego, art. 140 mb ustawy prawo o ruchu drogowym
w brzmieniu kto:
1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu
- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Przepis ten wprowadził 30 dniowy termin na wykonanie ww. czynności uruchamiając w Wydziałach Komunikacji bardzo dużą liczbę zgłoszeń zbycia, nabycia oraz rejestracji pojazdów, na którą urzędy nie były przygotowane. Skala rejestracji i zgłoszeń zaskoczyła wszystkich. Wydziały Komunikacji nie mogły zrealizować na bieżąco składanych wniosków i prowadzić postępowań ze względu na ilość spraw i brak odpowiedniej ilości pracowników
i stanowisk komputerowych.”

Samorządowcy zwracają uwagę na fakt, „że po wejściu w życie zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, które wydłużyły do 180 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zmniejszyła się ilość składanych wniosków. Wydziały Komunikacji w tym czasie mogły przeorganizować pracę tak, aby obsługa spraw była bezpieczniejsza poprzez wykorzystanie innych form obsługi, w celu zapewnienia możliwości składania wniosków o rejestrację pojazdów i zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, drogą elektroniczną.
Wydłużenie terminu do 180 dni pozwoliło również właścicielom pojazdów składać wnioski w terminie i unikać kar.”

Jak czytamy dalej: „od 1 stycznia 2021 r. ponownie obowiązują przepisy wprowadzające 30-dniowy termin na zgłoszenie zbycia, nabycia i rejestracji pojazdu i podobnie jak rok temu, widzimy zwiększoną liczbę interesantów w Wydziałach Komunikacji oraz wydłużanie się kolejki oczekujących i czasu niezbędnego do przeprowadzenia realizacji. Bywa tak, że właściciele pojazdów sprowadzonych z terytorium Unii Europejskiej nie mogą dopełnić obowiązku rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni i podlegają karze pieniężnej.”

Dlatego Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego zwraca się z prośbą do Pana Ministra Infrastruktury o podjęcie pilnych działań, których celem będzie wprowadzenie zmian przepisów dotyczących wydłużenia w okresie pandemii terminu (ponowne wprowadzenie terminu do 180 dni lub innego terminu, dłuższego od obecnie obowiązującego) na zgłoszenie zbycia, nabycia i rejestracji pojazdu, a także rozważenie rozwiązania systemowego obecnej sytuacji wspólnie ze stroną samorządową.

Pt., 19 Mrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska