Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przewozy nienormatywne – jest projekt rozporządzenia

Przewozy nienormatywne – jest projekt rozporządzenia fotolia.pl

Minister Infrastruktury skierował do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego. Warto zauważyć, że projekt dotyczy wykonania przepisów zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, zawartych w druku sejmowym nr 719, który wciąż czeka na rozpoczęcie prac parlamentarnych nad jego ostatecznym kształtem.

Projekt z druku nr 719 zakłada zmiany m.in. w ustawie – Prawo o ruchu drogowym, modyfikujące definicję pojazdu nienormatywnego oraz wprowadzający zmiany w zakresie podziału na kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego (usuwa zezwolenia kategorii I i łączy zezwolenie kategorii V z kategorią VI). Jak wiadomo projekt zmian ustawowych stanowi pokłosie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie C-127/17 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Projektowane rozporządzenie ma określić wysokość opłat za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego poszczególnych kategorii – przy czym według zamiaru projektodawców wysokości opłat w przypadku zdecydowanej większości kategorii zezwoleń, w porównaniu do tych obecnie obowiązujących, mają pozostać na niezmienionym poziomie. Natomiast z uwagi na połączenie obowiązującej wciąż kategorii V z kategorią VI – dla projektowanej kategorii IV zezwoleń ustalono w nowym brzmieniu art. 64f ust. 1 Prawa o ruchu drogowym (proponowanym w druku sejmowym nr 719) maksymalną stawkę opłaty za wydanie zezwolenia kategorii IV w wysokości 5800 zł (tzn. w wysokości jak obecnie dla kategorii VI). Tym samym opłata za wydanie zezwolenia w projekcie rozporządzenia została określona przez projektodawców w wysokości jak dla obowiązującej kategorii VI.

Ostatecznie wysokości stawek według projektu miałyby się kształtować następująco:

1) w kategorii I - 100 zł;

2) w kategorii II:

a) 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,

b) 400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,

c) 1200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,

d) 2000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;

3) w kategorii III:

a) 500 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,

b) 1000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,

c) 2000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,

d) 3000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;

4) w kategorii IV:

a) 800 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,

b) 1600 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,

c) 3200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,

d) 4800 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;

5) w kategorii V:

a) 500 zł - dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii II i III i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych,

b) 1600 zł - dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

Czw., 19 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel