Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA o podstawie do premii za szybkie wydanie nieruchomości przy decyzji ZRID

WSA o podstawie do premii za szybkie wydanie nieruchomości przy decyzji ZRID fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie – za orzecznictwem NSA – orzekł, że pod pojęciem wydania nieruchomości w rozumieniu przepisu art. 18 ust. 1e specustawy drogowej należy rozumieć podjęcie i ujawnienie takich czynności przez dotychczasowego jej właściciela, które zapewnią nowemu właścicielowi (inwestorowi) realną możliwość wykonywania w stosunku do niej wszelkich działań wynikających z prawa własności, a więc przede wszystkim posiadania, używania, pobierania pożytków, przetworzenia i rozporządzania rzeczą.

WSA wskazał, że czynność zmierzająca do realizacji tej czynności musi być odpowiednio widoczna i rzeczywista – nie musi być potwierdzona dokumentem, lecz winna być dostatecznie ujawniona w sposób ogólnie przyjęty, a dowodzona może być wszelkimi środkami dowodowymi, byle dotarła do adresata (nowego właściciela). 

W omawianej sprawie organ I instancji stwierdził, że brak jest dokumentu potwierdzającego wydanie nieruchomości, zaś organ odwoławczy stwierdził, iż Skarżący nie przedstawił w piśmie wiarygodnego dowodu będącego podstawą podwyższenia wartości ustalonego odszkodowania o 5%.

Jednakże w ocenie Sądu nie ulegało wątpliwości, że Skarżący składając wobec inwestora oświadczenie o przedstawieniu do dyspozycji inwestora działki (które znajdowało się w aktach sprawy) w sposób jasny i wyraźny oświadczył wolę wydania przedmiotowej nieruchomości. Tym samym zdaniem WSA zapewnił nowemu właścicielowi (inwestorowi) realną możliwość wykonywania w stosunku do niej wszelkich działań wynikających z prawa własności. Jednocześnie Wojewódzki Sąd zauważył, iż z akt sprawy nie wynikało, aby inwestor podjął działania zmierzające do objęcia w faktyczne władztwo przedmiotowej nieruchomości, a Skarżący temu się sprzeciwiał. Ponadto nie było dowodów na to, że powyższe oświadczenie Skarżącego o wydaniu nieruchomości miało charakter pozorny – zaznaczył WSA. 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2020 r., I SA/Wa 1389/19

Źródło: CBOSA

Sob., 7 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel