Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wyjaśnienie w sprawie nalepek legalizacyjnych

Wyjaśnienie w sprawie nalepek legalizacyjnych fotolia.pl

W związku z wprowadzającymi opinię publiczną w błąd publikacjami prasowymi o rzekomych planach wprowadzenia obowiązku naklejania na tymczasowe tablice rejestracyjne dodatkowego „hologramu w kształcie koła z określoną datą ważności", Ministerstwo Infrastruktury na swoich stronach www wyjaśnia, że przepisy w tym zakresie funkcjonują od wielu lat. Naklejki legalizacyjne, które właściciele pojazdów umieszczają na tablicach tymczasowych, już teraz zawierają informację o dacie ważności tablic (miesiąc i rok).

Ponadto, w wyniku uchwalenia ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli, do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie).

Projekt ten nie wprowadza żadnych zmian w stosunku do dotychczasowych wymagań dotyczących nalepki na tablice tymczasowe. Wprowadza natomiast postulowane przez właścicieli pojazdów zmiany i zmniejszy obciążenia administracyjne dla organów rejestrujących pojazdy.

Nie będzie już trzeba demontować tablic rejestracyjnych i przynosić ich do urzędu. Organ rejestrujący będzie jedynie dokonywał adnotacji wpisując dotychczasowy indywidualny numer nalepki legalizacyjnej, wydanej dla już posiadanych tablic rejestracyjnych. Dla właścicieli oznacza to mniejsze koszty i brak uciążliwości związanej z przedłożeniem tablicy rejestracyjnej do organu rejestrującego.

Zaproponowano nowe brzmienie przepisów:

„5. Organ rejestrujący potwierdza legalizację tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu zarejestrowanego, z zastrzeżeniem § 8, wpisując w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE" dowodu rejestracyjnego dotychczasowy indywidualny numer znaku legalizacyjnego, w przypadku:

1) wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego;

2) wydania nowego dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminu badania technicznego pojazdu;

3) wydania nowego dowodu rejestracyjnego w związku z zawiadomieniem o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, o którym mowa w art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy, bez zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego."

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: MI

Wt., 25 Prn. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka