Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Bezpieczeństwo ruchu drogowego pod rozwagę

Bezpieczeństwo ruchu drogowego pod rozwagę fotolia.pl

Troską nas wszystkich jest bezpieczeństwo ruchu drogowego. Na szczeblu europejskim kwestie procedur zapewniających spójny i wysoki poziom tego bezpieczeństwa na drogach wchodzących w skład transeuropejskiej sieci drogowej znajdujących się na etapie projektu, budowy lub użytkowania reguluje dyrektywa 2008/96/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2008 r w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. W prawie polskim brak kompleksowych rozwiązań dotyczących tego zagadnienia. Wkrótce ulegnie to jednak zmianie.

Do zaopiniowania przez Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska trafiły bowiem założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten dotyczy zagadnień zarządzania bezpieczeństwem.

Projektowane przepisy będą stosowane obligatoryjnie do projektowania, budowy lub przebudowy dróg publicznych znajdujących się w transeuropejskiej sieci drogowej (przypominamy, że drogi należące do tej sieci mają na obszarze Polski długość około 4,8 tys. km). Procedury te będą mogły być stosowane fakultatywnie do budowy lub przebudowy innych dróg publicznych.

Procedury te obejmą:

  • obowiązek przeprowadzania oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego zostanie wykonana przed wykonaniem karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ocena zawiera takie elementy jak: opis problemu, sytuację w chwili obecnej oraz w przypadku niepodjęcia żadnych działań, cele brd, analizę wpływu proponowanych alternatywnych rozwiązań na brd, porównanie rozwiązań alternatywnych, w tym analizę kosztów i korzyści, a wreszcie przedstawienie różnych możliwych rozwiązań. Przy sporządzaniu oceny należy uwzględnić ofiary śmiertelne i wypadki, wybór trasy i modele ruchu drogowego, możliwe skutki dla istniejących sieci, użytkowników dróg, w tym użytkowników niechronionych, natężenie ruchu drogowego, warunki sezonowe i klimatyczne, obecność dostatecznej liczby bezpiecznych stref parkingowych, aktywność sejsmiczną (sic!). Przeprowadzenie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego umożliwi rozważenie skutków poszczególnych wariantów danej inwestycji drogowej, a w konsekwencji pozwoli na optymalne wytyczenie przebiegu danej drogi;
  • przeprowadzania audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obowiązek taki będzie dotyczył wskazanych etapów procesu przygotowania i realizacji inwestycji drogowej polegającej na projektowaniu, budowie lub przebudowie drogi. Celem audytu jest wskazanie, a w konsekwencji – wyeliminowania, rozwiązań nieprawidłowych, wpływających negatywnie na ewentualne zdarzenia drogowe. Wyniki audytu będą musiały być przedkładane m.in. wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzaniu projektu budowlanego;
  • zarządzenie bezpieczeństwem sieci drogowej w użytkowaniu. W tym zakresie prowadzona ma być – z częstotliwością nie mniejszą niż raz na trzy lata – klasyfikacja odcinków dróg o dużej koncentracji wypadków oraz klasyfikacja ze względu na bezpieczeństwo sieci. Jak wskazują projektodawcy wprowadzenie identyfikacji odcinków dróg o dużej koncentracji wypadków, pozwoli reagować na zagrożenia eliminując przyczyny powstałych zdarzeń. Klasyfikacja dróg przełoży się bowiem na sporządzanie listy priorytetowych odcinków dróg, na których konieczne będzie dokonanie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wprowadzany zostaje również obowiązek ustalania średnich kosztów społecznych wypadku śmiertelnego i poważnego przez Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Charakter subsydiarny, acz niezwykle istotny, będą miały przepisy dotyczące statusu, wymagań w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz wymagania w zakresie doskonalenia zawodowego audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Śr., 6 Kw. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski