Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy wójt może być obserwatorem prac komisji konkursowej na dyrektora szkoły?

Czy wójt może być obserwatorem prac komisji konkursowej na dyrektora szkoły? fotolia.pl

Przewodniczący komisji konkursowej nie jest uprawniony do dopuszczenia do udziału w charakterze obserwatora w pracach komisji wójta gminy jako organu prowadzącego szkołę – wynika z niedawnego orzeczenia NSA.

Sąd wskazał, że organ prowadzący, którym jest organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu, zarząd województwa, deleguje do składu komisji konkursowej swoich przedstawicieli. Przedstawiciele organu prowadzącej zapewniają udział w pracach komisji strony samorządowej. Jednocześnie należy podkreślić, że organ wykonawczy JST jednocześnie sprawuje nadzór nad działaniem komisji konkursowej.

W świetle regulacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, zadaniem organu prowadzącego jest wydanie zarządzenia o ogłoszeniu konkursu, powołanie komisji konkursowej, a następnie – po otrzymaniu od komisji dokumentacji – ocena tego konkursu i jego zatwierdzenie, albo unieważnienie konkursu wraz z zarządzeniem ponownego jego przeprowadzenia.

Istotne jest to, że organ prowadzący nie bierze bezpośredniego udziału w pracach komisji konkursowej, nie jest też uprawniony do uczestniczenia w jej posiedzeniu w jakimkolwiek charakterze, w szczególności w roli obserwatora.

NSA zauważył, że gdyby ustawodawca zdecydował się na udział w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły organu prowadzącego w charakterze obserwatora, to wprost by to uregulował. Udział wójta w pracach komisji w roli obserwatora może realnie wpływać na pracę członków tej komisji, szczególnie na prace osób delegowanych do jej składu przez organ prowadzący szkołę, dla których wójt jest pracodawcą.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17.04.2024 r., sygn. akt III OSK 4242/21, orzeczenie prawomocne

Źródło: CBOSA

Czw., 30 Mj. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak