Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rada Miasta nie może wymagać pozaustawowych oświadczeń przy dofinansowaniu szkół - stanowisko RIO

Rada Miasta nie może wymagać pozaustawowych oświadczeń przy dofinansowaniu szkół - stanowisko RIO fotolia.pl

Rada Miasta nie ma prawa nakładać na osoby reprezentujące podmioty otrzymujące dotację od miasta na prowadzenie szkoły wymogu składania oświadczeń o znajomości przepisów w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Tak wynika z orzeczenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Bydgoska RIO badała uchwałę rady pewnego miasta na prawach powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu tego miasta oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. W załącznikach przedmiotowej uchwały, które stanowiły wzory dokumentów składanych przez podmioty otrzymujące dotacje, zamieszczono następującą klauzulę: „Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2024 r. poz. 104)”. To właśnie nie spodobało się kolegium Izby Obrachunkowej.

W ocenie organu nadzoru wymóg złożenia oświadczenia o znajomości przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie znajduje oparcia w podstawie prawnej podjętej przez rajców uchwały. Art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych nie daje bowiem możliwości nakładania przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, na podmiot któremu dotacja udzielana jest na podstawie ustawy, obowiązku złożenia takiego oświadczenia.

Rada Miasta wykroczyła więc zdaniem RIO poza delegację ustawową, czym w sposób istotny naruszyła zapisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Dodając opisywany wyżej wymóg złożenia oświadczenia domniemała sobie kompetencję, co jest niedozwolone.

Dlatego Kolegium RIO, w zakresie oświadczeń, stwierdziło nieważność uchwały.

Opracowano na podstawie: Uchwała nr XVI/33/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2024 r. (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. 2024.3147).

Czw., 16 Mj. 2024 0 Komentarzy
Adrian Pokrywczyński
redaktor Adrian Pokrywczyński