Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Trzecie spotkanie grupy roboczej ds. zmian w finansowaniu oświaty

Trzecie spotkanie grupy roboczej ds. zmian w finansowaniu oświaty fotolia.pl

17 kwietnia br. odbyło się trzecie, a pierwsze po zmianie rządu, spotkanie grupy roboczej ds. zmian w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. 

W pierwszej części przedstawiciele MEN zaprezentowali informacje na temat zakładania niesamorządowych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek przez osoby prawne niebędące JST lub osoby fizyczne, w kontekście różnic jakie w tym zakresie występują pomiędzy jednostkami publicznymi i niepublicznymi. 

W drugiej części poruszono zasadniczy temat związany z nowelizacją ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 
MEN przedstawił kilka propozycji:

 • dopisanie do katalogu szkół niepublicznych - szkół eksperymentalnych;
 • uzupełnienie ustawy o przepis o poszukiwaniu najbliższego powiatu, w przypadku gdy dany powiat nie prowadzi szkoły danego typu, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, będącej szkołą specjalną;
 • doprecyzowanie, że środki dotacji można przeznaczyć na ZFŚS;
 • dodanie, że kontrola dotacji może dotyczyć też roku budżetowego;
 • doprecyzowanie, że zaktualizowana kwota dotacji obowiązuje nie później niż od wskazanego w ustawie terminu;
 • wskazanie, że kontroli dotacji mogą dokonywać upoważnione przez JST podmioty;
 • możliwość przejęcia przez JST rejestrującą majątki likwidowanej szkoły lub placówki niesamorządowej; 
 • odjęcie od wydatków bieżących wydatków poniesionych na realizacje programów rządowych i przedsięwzięć;
 • gdy uczeń zmienia szkołę po zakończeniu zajęć dydaktycznych, dotację do końca roku szkolnego otrzymuje szkoła, która wydała świadectwo.

W powyższym zakresie strona samorządowa nie wnosiła uwag.

Jako ostatni temat poruszono kwestię zmniejszenia/zwiększenia liczby uczniów w takcie roku budżetowego. W tym temacie pojawiło się kilka propozycji:

 1. mechanizm wzajemnego obciążania gmin/powiatów, w których zamieszkują uczniowie uczęszczający do szkół w innej niż miejsce zamieszkania JST - postulat UMP
 2. wypłata dotacji z budżetu JST w wysokości nie wyższej niż wynikająca z danych przekazanych przez dotowaną jednostkę do SIO wg stanu na 30 września roku bazowego - postulat ZPP
 3. naliczanie i przekazywanie do JST subwencji oświatowej na dotację analogicznie jak naliczanie i przekazywanie do JST środków z Funduszu Pomocy

Jak wskazali przedstawiciele MEN każda z tych propozycji ma swoje wady i temat wymaga głębszej analizy i dalszych dyskusji. Przedstawicielka ZPP wskazała, że trzecia propozycja przy aktualnym mechanizmie finansowania oświaty i wysokości części oświatowej subwencji ogólnej jest nierealna. Pierwsza propozycja wymaga głębszych analiz, ale biorąc pod uwagę brak rejonizacji szkół ponadpodstawowych jest to rozwiązanie wątpliwe. Związek Powiatów Polskich mocno postuluje jednak o wdrożenie propozycji nr 2. W tym temacie skierował także petycję do Sejmu (dostępna tutaj).

W toku dyskusji pojawił się jeszcze pomysł związany z przesunięciem daty sprawozdawczej z 30 września roku bazowego na późniejszy czas np. koniec listopada - co spotkało się z przychylnością strony samorządowej. 

Pt., 19 Kw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka