Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szkolenia rad pedagogicznych nie zaliczają się do form doskonalenia zawodowego

Szkolenia rad pedagogicznych nie zaliczają się do form doskonalenia zawodowego fotolia.pl

Szkolenia rad pedagogicznych nie mogą zostać zaliczone przez radę w drodze uchwały do form doskonalenia zawodowego – uznał Wojewoda Świętokrzyski w niedawnym rozstrzygnięciu nadzorczym.

Problematyczna uchwała

Organ nadzoru kontrolował uchwałę rady gminy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę.

W jednym z paragrafów uchwały rada zaliczyła do form doskonalenia zawodowego także szkolenia rad pedagogicznych. To właśnie wywołało wątpliwości Wojewody, bowiem…

…Karta Nauczyciela nie przewiduje finansowania szkolenia rad

Organ nadzoru wskazał, że koszty szkolenia rad pedagogicznych nie zostały wymienione w art. 70a ust. 3a Karty Nauczyciela. Przepis ten przewiduje katalog przedsięwzięć, które mogą być dofinansowywane ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wśród nich wymieniono m.in. koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, szkoleniach, studiach podyplomowych, szkoleniach branżowych, a także wspomaganie szkół.

Z powyższego wynika, że ustawodawca nie przewidział finansowania ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli kosztów szkolenia obejmujących inne (niż określone w art. 70a ust. 3a KN) podmioty czy organy z zakresu prawa oświatowego, w tym rady pedagogiczne.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 Prawa oświatowego rada pedagogiczna jest kolegialnym, a zarazem głównym, obok dyrektora szkoły, organem działającym w szkole w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Z kolei w Karcie Nauczyciela wskazano, iż dofinansowanie doskonalenia zawodowego dotyczy grupy zawodowej nauczycieli, którym KN gwarantuje dofinansowanie podnoszenia ich kwalifikacji.

Oznacza to, że dofinansowaniem objęci są wyłącznie nauczyciele szkoły, a nie funkcjonujące w ramach szkoły organy, zwłaszcza rady pedagogiczne.

Co więcej, szkolenia rady pedagogicznej nie zostały również ujęte w treści § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowego z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe.

W konsekwencji Wojewoda stwierdził nieważność uchwały rady gminy w omawianym zakresie.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z 08.02.2024 r., znak: PNK.I.4131.26.2024

Źródło: www.kielce.uw.gov.pl 

Czw., 11 Kw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak