Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przedłużenie kadencji dyrektora przez OP spełnieniem postulatu ZPP - marcowy Zespół ds. Edukacji KWRiST

Przedłużenie kadencji dyrektora przez OP spełnieniem postulatu ZPP - marcowy Zespół ds. Edukacji KWRiST fotolia.pl

15 marca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST. 

Zespół pozytywnie zaopiniował:

 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego;
 • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela.

Natomiast negatywnie Zespół odniósł się do rozporządzeń dotyczących zadań domowych i niewliczania do średniej ocen z religii/etyki tj. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.

Głównym powodem opinii negatywnej były wątpliwości terminologiczne jakie powstają na gruncie proponowanych zapisów oraz fakt, że w ocenie strony samorządowej decyzja na temat zadawania prac domowych powinna pozostawać w gestii nauczyciela i być rozstrzygana na poziomie szkoły. 

W ramach spraw różnych poruszono następujące tematy:

 • Wniosek Unii Metropolii Polskich dot. udzielenia informacji MKiDN ws. planowanej legislacji w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej przez jednostki samorządu terytorialnego.
  Jak poinformowali przedstawiciele resortu kultury aktualnie toczą się prace legislacyjne jedynie nad projektem ustawy o artystach zawodowych.
 • Pismo Związku Powiatów Polskich - propozycje zmian przepisów ustawy – Prawo oświatowe i ustawy – Karta Nauczyciela (mowa o piśmie dostępnym tutaj)
  Minister Henryk Kiepura zapowiedział, że po rozpatrzeniu propozycji ZPP, kierownictwo resortu zdecydowało, że na ten moment uwzględniony zostanie jeden z postulatów, odnoszący się do przywrócenia do porządku prawnego przepisu (art. 36a ust. 14 ustawy o systemie oświaty uchylony 26 stycznia 2017 r. przez ustawę Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe) dającego możliwość organowi prowadzącemu przedłużenia kadencji dyrektora na kolejne okresy. Jak podał Pan Minister ma to być obwarowane wymogiem zasięgnięcia opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej - z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (zgodnie z brzmieniem tegoż przepisu przed jego uchyleniem). Prace legislacyjne nad tą zmianą mają ruszyć niebawem. Nad pozostałymi postulatami ZPP, resort edukacji będzie się jeszcze pochylał.
 • Wniosek Związku Powiatów Polskich dot. finansowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych w 2025 r. (treść wniosku dostępna tutaj: tutaj)
  Na ten moment MEN analizuje jeszcze sytuację, stąd nie jest znane docelowe rozwiązanie. Bliżej połowy roku temat ma powrócić w dyskusji. Jest wysoce prawdopodobne że utrzymany zostanie system naliczania średniorocznego ale do decyzji pozostaje, które miesiące wymagały będą wyłączenia z uwagi na to że poza lipcem i sierpniem, od września komisja ds. kierowania nieletnich dopiero zaczęła odrabiać zaległości.
 • Wniosek Związku Powiatów Polskich dot. standardów zatrudnienia nauczycieli specjalistów w szkołach ogólnodostępnych (treść wniosku dostępna tutaj)
  Biorąc pod uwagę, że zbliża się koniec marca, najpewniej od 1 września br. szkoły będą musiały spełnić podwyższone standardy zatrudnienia nauczycieli specjalistów. Jak poinformował przedstawiciel MEN, na koniec maja zaplanowano zakończenie kontroli prowadzonej przez kuratorów w zakresie spełnienia przez jednostki oświatowe wspomnianych standardów. Oznacza to, że dopiero w czerwcu znane będą ewentualne wyniki, co ma być przedmiotem czerwcowego posiedzenia Zespołu. Równocześnie MEN prowadzi przegląd zadań nauczycieli specjalistów. 

Kolejne posiedzenie Zespołu zaplanowano na 16 kwietnia br. 

Pt., 22 Mrz. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka