Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wynagrodzenie nauczycieli za godziny ponadwymiarowe - Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął stanowisko

Wynagrodzenie nauczycieli za godziny ponadwymiarowe - Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął stanowisko fotolia.pl

Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął stanowisko w sprawie konieczności nowelizacji ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn.zm.), w zakresie prawa nauczycieli do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

Jak czytamy w przyjętym stanowisku konieczne jest pilne rozszerzenie postanowień ustawy o regulację dotyczące zachowania przez nauczycieli prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, w sytuacji gdy godziny te nie są faktycznie realizowane z powodu udziału w wycieczkach szkolnych,  zawodach sportowych, konkursach wiedzy itp. Doprecyzowania wymaga również kwestia zachowania prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych, rekolekcji, szkoleń itp.

Przedstawiciele Konwentu podkreślają, że w obecnym stanie prawnym jednoznacznie wskazuje się, że warunkiem wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe jest ich faktyczna realizacja. Sądy w swoich orzeczeniach precyzują, że godziny ponadwymiarowe mogą realizować nauczyciele tylko w sytuacjach wskazanych w normie prawnej zawartej w art. 35 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela tj. celem realizacji programu nauczania. Tym samym uznano, że udział na przykład w “zielonej szkole” nie stanowi realizacji godzin ponadwymiarowych. Jest natomiast realizacją innych zadań, do których odnieść należy 40-godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy nauczyciela o którym mowa w art. 42 Karty Nauczyciela (Wyrok SO w Gliwicach z 16.04.2009 r., VIII Pa 35/09, LEX nr 3390213).

Jak czytamy dalej brak precyzyjnych, niebudzących wątpliwości interpretacyjnych rozwiązań prawnych powoduje bardzo duże rozbieżności w sposobie stosowania prawa przez dyrektorów szkół. Każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie, również w aspekcie ewentualnego zastosowania rozwiązań Kodeksu pracy dotyczących gotowości do pracy. Powyższe skutkować może licznymi procesami sądowymi o prawo do wynagrodzenia.

W związku z powyższym, mając na uwadze szczególną potrzebę zadbania o prawo nauczycieli do godziwego wynagrodzenia, a także konieczność wprowadzenia jednolitych rozwiązań w skali całego kraju, budujących elementarne poczucie sprawiedliwości Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego dostrzega pilną potrzebę podjęcia prac legislacyjnych w powyższym zakresie.

Czw., 22 Lt. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska