Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

NCBR pod nadzorem Ministra Nauki

NCBR pod nadzorem Ministra Nauki fotolia.pl

Prezydent RP podpisał nowelę ustaw o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Zmiany przewidują przywrócenie nadzoru ministra nauki nad NCBR oraz doprecyzowanie zasad powoływania przez centrum spółek prawa handlowego.

NCBR to agencja wykonawcza wdrażająca politykę naukową i innowacyjną państwa. Realizuje programy badań naukowych i prac rozwojowych strategicznych dla interesów państwa. 1 sierpnia 2022 r. nadzór na centrum został przeniesiony na ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Celem wprowadzanych zmian jest przywrócenie nadzoru nad NCBR ministrowi nauki.

Minister zapowiedział zwrócenie się o przeprowadzenie przez Krajową Administrację Skarbową kontroli wszystkich dokumentów związanych z finansami i ogłoszonymi konkursami.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 3 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (dotyczą one pracowników zatrudnionych dotychczas w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego).

Najważniejsze zmiany

Powoływanie przez NCBR spółek prawa handlowego i uczestniczenia w takich spółkach w celu realizacji zadań ustawowych będzie wymagało uprzedniej zgody ministra.

Inwestycje związane z obsługą realizacji zadań przez NCBR oraz bieżąca działalność centrum będą finansowane przez ministra ds. nauki i szkolnictwa wyższego.

Minister do spraw rozwoju regionalnego zachowa prawo do wskazywania członka Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Inne prawa i obowiązki zostaną przeniesione na ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego.

Dyrektor NCBR oraz członek Komitetu Sterującego do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa będą pełnili swoje funkcje do końca kadencji, jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nie zostaną odwołani przez ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego.

Pracownicy urzędu obsługującego NCBR staną się na mocy ustawy pracownikami urzędu obsługującego ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Źródło: MNiSW

Śr., 21 Lt. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska