Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA: Wicedyrektor nie może odmówić pełnienia obowiązków dyrektora

WSA: Wicedyrektor nie może odmówić pełnienia obowiązków dyrektora fotolia.pl

Wicedyrektor, któremu organ prowadzący powierza pełnienie obowiązków dyrektora nie może odmówić wykonania tego polecenia – ocenił WSA w Poznaniu.

Skomplikowany stan faktyczny

Stan faktyczny sprawy był skomplikowany i interesujący, wobec czego – w kontekście ustaleń sądu, wymaga przybliżenia.

Dyrektor szkoły skierowała do wójta pismo z prośbą o przyjęcie jej rezygnacji ze stanowiska w związku z zamiarem przejścia na emeryturę. Wójt wystąpił do kuratorium oświaty i uzyskał pozytywną opinię we wskazanym zakresie.

Im dalej w las, tym ciekawiej

Otóż, obydwoje wicedyrektorzy złożyli oświadczenie o niewyrażeniu zgody na pełnienie obowiązków dyrektora. Następnie jeden z nich wyraził zgodę na pełnienie tych obowiązków tylko na 1 (jeden) dzień. W efekcie wójt powierzył mu pełnienie obowiązków dyrektora na ten okres, a kolejno powierzył pełnienie obowiązków osobie, która nie była nauczycielem szkoły w dniu powierzenia obowiązków.

Wojewoda skarży, WSA przyznaje mu rację

Na zarządzenie wójta skargę złożył wojewoda, a sąd uznał ją za zasadną.

WSA ocenił, że organ wydał zaskarżone zarządzenie z naruszeniem art. 63 ust. 13 Prawa oświatowego, zgodnie z którym do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust. 10 lub 12 organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.

Zdaniem sądu naruszenie to wyraża się zarówno w powierzeniu obowiązków dyrektora nauczycielowi, w sytuacji gdy w szkole funkcjonowało dwóch wicedyrektorów, jak i w powierzeniu obowiązków dyrektora osobie, która nie była nauczycielem tej szkoły.

Artykuł 63 ust. 13 Prawa oświatowego wyraźnie dopuszcza powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły jednemu z jej nauczycieli, ale tylko, gdy w szkole tej nie ma stanowiska wicedyrektora. W sytuacji zaś, gdy takie stanowisko w szkole istnieje i funkcjonuje, to organ prowadzący szkołę, chcąc dokonać powierzenia obowiązków dyrektora innej osobie, może powierzyć je wyłącznie wicedyrektorowi.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 28.09.2023 r., sygn. akt IV SA/Po 447/23, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Czw., 30 Lst. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak